معرفی کنگره

اساتید فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی: دانشگاه صنعتی سهند افتخار دارد دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران را در تاریخ 7 الی 9 خرداد ماه سال 99 به صورت مجازی برگزار نماید. این کنگره که بزرگترین رویـداد علمی سالانـه مهندسی عمران در سطح کشور می بـاشد، در ادامه مجموعه کنگره هـای مـلّی و بین المللی است که تحت نظارت و راهبرد هیأت امناءِ متشکل از نمایندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه تراز اوّل کشور به صورت سالیانه برگزار می شود تا امکان ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه متخصصین دانشگاهی و اصحاب صنعت ساخت و ساز (شامل مشاوران، پیمان...

ادامه مطلب

سخنرانان کلیدی کنگره

پروفسور احمد فهیمی فر

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر


پروفسور ناصر طالب بیدختی

استاد دانشگاه شیراز


پروفسور محمدرضا چناقلو

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز


پروفسور علی اکبر آقاکوچک

استاد دانشگاه تربیت مدرس


پروفسور امیررضا خویی

استاد دانشگاه صنعتی شریف


پروفسور نادر طباطبائی

استاد دانشگاه صنعتی شریف


 

 

     

 

 

اخبار و اطلاعیه ها

 1. اطلاعیه مهم درخصوص ارائه شفاهی مقالات (99/05/14)

 2. دعوت به شرکت در نظرسنجی (99/03/08)

 3. اطلاعیه مهم در خصوص سامانه برگزاری مجازی کنگره (99/02/31)

 4. اعلام برنامه کارگاه های آموزشی (99/02/30)

 5. قرار گرفتن فرمت ارائه مقالات در سایت (99/02/08)

 6. اعلام بروزرسانی تعرفه های ثبت نام (99/02/01)

 7. اعلام برگزاری دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران به صورت مجازی (99/01/26)

 8. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل (98/11/15)

 9. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل (98/10/30)

 10. دریافت مقالات کامل در سامانه (98/9/28)

 11. تمدید مهلت داوری خلاصه مقالات (98/9/8)

 12. تمدید مهلت ارسال چکیده (98/7/30)

مشارکت کنندگان

حامیان علمی-معنوی