سخنرانان اصلی کنگره


چهارشنبه 7 خرداد 1399                     14:30– 16:30

پروفسور علی پاک

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فردین جعفرزاده

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد علی کافی

دانشگاه سمنان

پروفسور علی اکبر رمضانیان پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور محمد تقی احمدی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سولماز سعادت

دانشگاه شیراز

دکتر بابک امیدوار

دانشگاه تهران

دکترغلامرضا زمانی اهری

دانشگاه ارومیه

دکتر امیررضا ممدوحی

دانشگاه تربیت مدرس
چهارشنبه 7 خرداد 1399                     16:30– 18:30

پروفسور عباس سروش

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور نادر هاتف

دانشگاه شیراز

پروفسور مرتضی نقی پور

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر فرامرز مودی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمد رضا کاویانپور

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

دکتر گاگیک بدلیانس

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر هدایت ولادی

دانشگاه تبریز

دکتر ناصر خاجی

دانشگاه هیروشیما

دکتر رضا جلال کمالی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
پنجشنبه 8 خرداد 1399                     11:00– 12:30

دکتر کاظم فخاریان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور کاظم بدو

دانشگاه ارومیه

دکتر شیرین اسماعیلی نیاری

دانشگاه محقق اردبیلی

کیاچهر بهفرنیا

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر رضا تاری نژاد

دانشگاه تبریز

دکتر حسن امینی راد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر فرهاد بهنام فر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سید مهدی حسینیان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر وحید صادقی

دانشگاه تبریز
پنجشنبه 8 خرداد 1399                     14:30– 16:30

دکتر کاظم برخورداری

دانشگاه یزد

دکترعلیرضا وثوقی

دانشگاه شیراز

دکتر امید رضائی فر

دانشگاه سمنان

دکتر محمد دانش یزدی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد مهدی رجبی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر علی بخشی

دانشگاه صنعتی شریف
پنجشنبه 8 خرداد 1399                     16:30– 18:30

دکتر حسن قاسم زاده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

پروفسور وحید رضا اوحدی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر بهروز احمدی ندوشن

دانشگاه یزد

پروفسور حمید رضا صفوی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سید احمد لشت نشایی

دانشگاه گیلان

دکتر سامان یغمایی سابق

دانشگاه تبریز

پروفسورحسین شوکتی

دانشگاه ارومیه

دکتر فریدون مقدس نژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

دانشگاه علم و صنعت
جمعه 9 خرداد 1399                     09:00– 11:00

دکتر جعفر بلوری بزاز

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ناصر شابختی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مجتبی مغربی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید محمد عبدالعظیمی

دانشگاه گیلان

دکتر احسان محتشمی

دانشگاه بیرجند

دکتر فرزین حق پرست

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر الناز شرقی

دانشگاه تبریز
جمعه 9 خرداد 1399                     11:00– 12:30

دکتر حامد صادقی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر عبدالحسین حداد

دانشگاه سمنان

دکتر وحید بروجردیان

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر میر علی محمدی

دانشگاه ارومیه

دکتر ندا کامبوزیا

دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفسور محمدرضا چناقلو

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر بهزاد شکسته بند

دانشگاه صنعتی ارومیه

دکتر عباس کرم الدین

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حميد رحماني

دانشگاه زنجان
جمعه 9 خرداد 1399                     14:30 – 16:30

دکتر سید محمدرضا امام

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر علیرضا مناف پور

دانشگاه ارومیه

دکتر حمید احمدی

دانشگاه تبریز

دکتر نادر صولتی فر

دانشگاه ارومیه

دکتر رضا غیاثی

دانشگاه تهران

دکتر نادر مختارانی

دانشگاه تربیت مدرس