فرمت ارائه مقالات

احتراماً به اطلاع می رساند تمام مقالاتی که توسط کمیته علمی کنگره مورد پذیرش قرار گرفته اند، طبق برنامه زمانی که متعاقباً از طریق سایت اعلام خواهد شد، از طریق سامانه مجازی کنگره به صورت آنلاین ارائه خواهند گردید.
لازم است نویسندگان محترم این مقالات فایل پاورپوینت ارائه خود را برای زمان حداکثر 15 دقیقه طبق فایل الگوی مشخص شده در زیر تهیه نموده و سپس در فرمت PDF تا تاریخ 20 اردیبهشت 1399 از طریق سامانه ثبت نام ارسال نمایند.
لازم به ذکر است بخش ارسال فایل ارائه پس از ثبت نام در سامانه فعال می گردد.

# عنوان دانلود
1 فرمت ارائه شفاهی - فایل پاورپوینت (فارسی)
2 فرمت ارائه شفاهی - فایل پاورپوینت (انگلیسی)