آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز- شهرجدید سهند- دانشگاه صنعتی سهند-  دانشکده مهندسی عمران