سهند افتخار دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

معرفی کنگره

اساتید فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی:

دانشگاه صنعتی سهند افتخار دارد دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران را در تاریخ های 7 الی 9 خرداد ماه سال 99 به صورت مجازی برگزار نماید. این کنگره که بزرگترین رویـداد علمی سالانـه مهندسی عمران در سطح کشور می بـاشد، در ادامه مجموعه کنگره هـای مـلّی و بین المللی است که تحت نظارت و راهبرد هیأت امناءِ متشکل از نمایندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه تراز اوّل کشور به صورت سالیانه برگزار می شود تا امکان ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه متخصصین دانشگاهی و اصحاب صنعت ساخت و ساز (شامل مشاوران، پیمانکاران و دیگر عوامل ارائه کننده خدمات مهندسی) به شرکت کنندگان در کنگره از یک سو، و تعامل و تبادل اطلاعات بین مجموعه های دانشگاهی و دست اندرکاران این صنعت، از سوی دیگر، فراهم آید.