کمیته داوری مقالات


اعضای کمیته داوری مقالات (به ترتیب حروف الفبا)
نام و مرتبه علمی دانشگاه
دکتر فرهاد آخوندیدانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر علیرضا آذربخت بنکدهدانشگاه اراک
دکتر سیدکیوان آقابیک ایگلیدانشگاه تهران
دکتر بیتا آیتیدانشگاه تربیت مدرس
دکتر ياسر ابراهيميان قاجاريدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر حمید احمدیدانشگاه تبریز
دکتر ابراهیم اصغری کلجاهیدانشگاه تبریز
دکتر محمدرضا افتخاردانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حسن افشیندانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمد اکبریدانشگاه بیرجند
دکتر احمد اکبریدانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمود اکبریدانشگاه کاشان
دکتر آرش اکبری حامددانشگاه صنعتی سهند
دکتر رضا امامدانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مهرداد امامی تبریزیدانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمدحسین امینی فردانشگاه تبریز
دکتر وحیدرضا اوحدیدانشگاه بو علی سینا
دکتر هوشیار ایمانی کله سرمحقق اردبیلی
دکتر سیدعلی ایوب زادهداشنگاه تربیت مدرس
دکتر گاگيك بدليانس قلي كنديدانشگاه شهید بهشتی
دکتر کاظم بدودانشگاه ارومیه
دکتر علی برادر خوش فطرتدانشگاه صنعتی سهند
دکتر کاظم برخورداری بافقیدانشگاه یزد
دکتر محسن بمبائی چیدانشگاه صنعتی قوچان
دکتر مجید پاسبانی خیاویمحقق اردبیلی
دکتر علی پاکدانشگاه صنعتی شریف
دکتر مجید پورامینیاندانشگاه آزاد اسلامی
دکتر سعید پورزینلیدانشگاه گیلان
دکتر مهدی پورشادانشگاه صنعتی سهند
دکتر رضا تاری نژاددانشگاه تبریز
دکتر محمد تقی احمدیدانشگاه تربیت مدرس
دکتر فردین جعفرزادهدانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد چرختاب بسیمدانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمدرضا چناقلودانشگاه صنعتی سهند
دکتر مسعود حاج علیلوی بنابدانشگاه تبریز
دکتر قاسم حبیب آگهیدانشگاه شیراز
دکتر عبدالحسین حداددانشگاه سمنان
دکتر یوسف حسن زادهدانشگاه تبریز
دکتر مریم حسنی زنوزیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مسعود حسین زاده اصلدانشگاه تبریز
دکتر فرزین حق پرستدانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر حبیب حکیم زادهدانشگاه صنعتی سهند
دکتر ناصر خاجیدانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد داودیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر احسان دلاوریدانشگاه آزاد اسلامی
دکتر آزیتا دیلمقانیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر حمید رحمانیدانشگاه زنجان
دکتر مينا زلفي ليقواندانشگاه تبریز
دکتر ابراهیم زمانی بیدختیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر مهران زینلیان دستجردیدانشگاه اصفهان
دکتر عباس سروشدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سيد محمد سيد پوردانشگاه شمال
دکتر ناصر شابختیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر جلیل شفاعیدانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمود شفاعی بجستاندانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مهدی شفیعی فردانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهزاد شکسته بنددانشگاه صنعتی ارومیه
دکتر عیسی شوش پاشاموسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
دکتر حسین شوکتیدانشگاه ارومیه
دکتر حامد صادقیدانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدحسین صدقیانيدانشگاه صنعتی شریف
دکتر عمار صفاییدانشگاه صنعتی شریف
دکتر اکبر صفرزاده گندشمیندانشگاه محقق اردبیلی
دکتر نادر صولتی فردانشگاه ارومیه
دکتر مهدي ضرغاميدانشگاه تبریز
دکتر کریم عابدیدانشگاه صنعتی سهند
دکتر غلامرضا عزیزیاندانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر میثم عفتیدانشگاه گیلان
دکتر کاظم فخاریاندانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر اورنگ فرزانهدانشگاه تهران
دکتر نادر فنائیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر احمد فهیمی فردانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مازیار فهیمی فرزامدانشگاه مراغه
دکتر مرتضی قارونی نیکدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسن قاسم زادهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مسعود قدسیاندانشگاه تربیت مدرس
دکتر سعید قلی زاده قلعه عزیزدانشگاه ارومیه
دکتر علی قلیزاددانشگاه محقق اردبیلی
دکتر امین قنادی اصلمحقق اردبیلی
دکتر نازیلا کارداندانشگاه شهید مدنی
دکتر ندا کامبوزیادانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر علی کاوهدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمدرضا کاویانپوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمدجواد کتابداریدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مجتبی کریمایی طبرستانیدانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
دکتر علی کمک پناهدانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهروز گتمیریدانشگاه تهران
دکتر آرمان مام عزیزیدانشگاه کردستان
دکتر امین محب خواهدانشگاه ملایر
دکتر احمد محبوبیدانشگاه شهید بهشتی
دکتر علیرضا محمد جعفری صادقیدانشگاه صنعتی سهند
دکتر میرعلی محمدیدانشگاه ارومیه
دکتر امین محمودیدانشگاه خلیج فارس
دکتر احمدرضا مصطفی قره باغیدانشگاه صنعتی سهند
دکتر رامتین معینیدانشگاه اصفهان
دکتر فریدون مقدس نژاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علیرضا مناف پوردانشگاه ارومیه
دکتر سید محمد میرعبدالعظیمیدانشگاه گیلان
دکتر محمد امیر نجفقلی پوردانشگاه صنعتی شیراز
دکتر مرتضی نقی پوردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر وحید نورانیدانشگاه تبریز
دکتر رضا نورزاددانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر کاظم وارثیدانشگاه صنعتی سهند
دکتر زکریا واعظیدانشگاه شاهد
دکتر نسرین وفاییدانشگاه صنعتی سهند
دکتر نادر هاتفدانشگاه شیراز
دکتر سیامک هاشمیانجمن تونل ایران
دکتر فرشاد هماییدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
دکتر سامان یغمائیدانشگاه تبریز