GE1- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
7 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s11
مکانیک محیط‌های متخلخل و ژئومکانیک و ژئوتکنیک محاسباتی
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 شبیه‌سازی عددی ایجاد شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی بر اساس مدل‌های KGDو PKN سخنران: پروفسور علی پاک
(GE-04-759)  
  سایر نویسندگان: مرتضی اسفندیاری | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 GE-04-886 بررسی راندمان حذف ترکیبات هیدروکربن نفتی کل (TPH) با استفاده از رس آلی در مقایسه با رس معمولی به روش تحلیلی GC-FID سهیل محمد علی نژاد عمران | داریوش یوسفی کبریا | محمد قوامی | 
15:15 GE-01-648 شبیه سازی عددی رشد ترک در نمونه های دیسکی ترک دار به روش المان محدود توسعه یافته مهدی فرضی | Vahid Gorbanpoor | مهرداد امامی تبریزی | 
15:30 GE-01-808 Wave propagation behavior of a single pile–a comparison between an analytical continuous wave-based approach and finite element modeling Ali Farahani | Mahdi Samadzad | Reza Rafiei Dehkharghani | 
15:45 GE-01-189 A 2D numerical approach to evaluate the distribution of lateral earth pressure behind wall facing in soldier pile wall systems considering arching effects Mohammad Hazeghian | Mohammad Almasi | 
16:00 GE-01-846 بررسی ظرفیت باربری لرزه ای پی های سطحی به روش اجزا محدود کران پایین مریم سعیدی خواه | علیرضا باقریه | 
16:15 GE-05-626 بررسی عددی ظرفیت باربری شیب مسلح به ژئوگرید در حالات قرارگیری مختلف رضا فرجی | احسان حق شناس | حسن شرفی | 
هیئت رئیسه پروفسور علی پاک | پروفسور احمد فهیمی فر | دکتر محمد حسین صدقیانی | دکتر مهرداد امامی تبریزی | 
       
GE2- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
7 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s12
دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ ای (1)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 ساخت مدل فیزیکی شمع مبدل حرارتی به منظور مطالعه‌ی رفتار ترمومکانیکی سخنران: دکتر فردین جعفرزاده
(GE-02-823)  
  سایر نویسندگان: سینا افضل سلطانی | علی ارباب | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 GE-02-883 بررسی تاثیر زاویه شمع ها بر عملکرد لرزه ای سیستم فونداسیون پی – شمع منفصل با استفاده از روش های عددی علیرضا سعیدی عزیزکندی | حبیب شاه نظری | Shokufeh Naseri | 
15:15 GE-02-516 بررسی تأثیر ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری پی نواری احد اوریا | محمدعلی انشائی | الیار حیدرلی | 
15:30 GE-02-332 مدلسازی سانتریفیوژ اندرکنش گسلش شیب‌لغز و پی‌ سطحی با لحاظ نمودن تأثیر روسازه وحید صدرا | عباس قلندرزاده | Mehdi Ashtiani | 
15:45 GE-02-816 ارزیابی لرزه‌ای پی‌های گسترده مستقر بر شمع سعید غفارپور جهرمی | محمدرضا ناظمی هرندی | 
16:00 GE-02-208 بررسی تاثیر لایه های ژئوگرید بر محتوای فرکانسی نیروی زلزله در خاک های مستعد روانگرایی حامد آراد | محمدرضا ملک پور | 
16:15 GE-02-362 Investigation of dynamic behavior of reinforced soil retaining walls Negar Salehi Alamdari | Armin AsgharzadNiazi | 
هیئت رئیسه دکتر فردین جعفرزاده | دکتر اورنگ فرزانه | دکتر مرتضی موسوی | پروفسور کریم عابدی | 
       
SE1- مهندسی سازه (Oral)
7 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s13
سازه های فولادی (1) | کنترل عملکرد سیستم های باربر جانبی
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 ارزیابی برش پایه در قاب بتنی مقاوم سازی شده با مهاربند واگرا و مهاربند همگرا سخنران: دکتر محمدعلی کافی
(SE-02-623)  
  سایر نویسندگان: علی خیرالدین | ربابه عمرانی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 SE-02-367 امکان‌سنجی استفاده از غلاف نوین در ساخت مهاربند کمانش‌ناپذیر قاسم پاچیده | مجید قلهکی | 
15:15 SE-02-614 تاثیر استفاده از مهاربند هم محور دارای حلقه ی شکل پذیر در ضریب رفتار قاب های فولادی مقاوم سازی شده با آن محمدعلی کافی | محمد حسین مومنیان | 
15:30 SE-02-694 ارزیابی رفتار سیستم های گهواره¬ای با در نظر گرفتن رفتار خمشی-برشی هدایت ولادی | بهمن فرهمندآذر | Saeed Rahimi Gendeshmin | 
15:45 SE-02-789 بررسی عملکرد چرخه ای قابهای خمشی با شکل پذیری متوسط با المان های غیر منشوری Houman Ganjali | محمدرضا منصوری | پنام زرفام | 
16:00 SE-02-387 مطالعه پارامتریک مشخصات میراگرهای اصطکاکی در سازه‌های فولادی مهاربندی محمد مرجانی | حامد تجملیان | مهدی یزدیان | 
16:15 SE-02-399 مروری بر کاربرد المانهای فیوز قابل تعویض در قابهای خمشی فولادی میر محمود موسوی زاده | الهام قندی | 
هیئت رئیسه دکتر محمدعلی کافی | دکتر علی خیرالدین | دکتر آرش اکبری حامد | دکتر محمد حسین حبشی زاده | 
       
MM1- تکنولوژی بتن (Oral)
7 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s14
دوام
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 تاثیر مواد جایگزین سیمان بر ظرفیت مقیدسازی یون های کلراید در خمیرهای سیمانی سخنران: پروفسور علی اکبر رمضانیان پور
(MM-01-280)  
  سایر نویسندگان: فرناز بهمن زاده | آرش ذوالفقارنسب | امیرمحمد رمضانیان پور | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 MM-01-839 بررسي استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در بتن روسازی از نقطه نظر خواص مکانیکي و دوام زهرا اسلامی نیا | مرتضی مدح خوان | 
15:15 MM-01-904 مقایسه روش‌های مختلف برای تخمین زمان شروع خوردگی کلرایدی ستون بتن‌ آرمه در محیط خلیج فارس محمدرضا سیفی اسگ شهر | 
15:30 MM-01-270 مشخصات مکانیکی و دوام در برابر نفوذ یون های کلراید بتن های ساخته شده با پوزولان های رس کلسینه شده علی اکبر رمضانیان پور | امیرحسین یدک یراقی | آرش ذوالفقارنسب | احمدرضا دهشتی | امیرمحمد رمضانیان پور | 
15:45 SE-01-798 بررسی مقاومت فشاری و پتانسیل نیم¬پیل در بتن حاوی ولاستونیت و براده¬آهن در محیط کلراته و معمولی محسن جولانی دمدمه | Yaghoub Mohammadi | طاهر باهر طالاری | 
16:00 SE-01-799 بررسی خوردگی میلگرد مدفون در بتن حاوی میکروسیلیس و ولاستونیت با استفاده از آزمایش پتانسیل نیم پیل در محیط کلراته رضا اقالو تپراقلو | Yaghoub Mohammadi | رضا کارکن آزاد | 
16:15 MM-01-647 مطالعه آزمایشگاهی حفاظت کاتدی بتن مسلح به روش استفاده از آند فداشونده با پوشش میلگرد منصور پرویزی | Hadi Fatemi | سینا نظام پور | 
هیئت رئیسه پروفسور علی اکبر رمضانیان پور | دکتر رحمت مدندوست | دکتر طالب مرادی شقاقی | دکتر حسن افشین | 
       
HS1- سازه های هیدرولیکی و دریایی (Oral)
7 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s15
سازه های هیدرولیکی (1)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 ارزیابی روش اجزاء محدود گسترش یافته در شبیه‌سازی آسیب هیدرولیکی در بدنه‌ی سد بتنی وزنی سخنران: پروفسور محمد تقی احمدی
(HS-06-338)  
  سایر نویسندگان: محمدرضا گاوزن درونکلا | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 HS-06-244 ارزیابی ایمنی سازه ای یک سد بتنی قوسی آسیب دیده ناشی ازپی مساله دار مهسا حبیبی بابادی | محمد تقی احمدی | 
15:15 HS-06-474 بررسی تاثیر بارندگی بر پایداری شیروانی پایین¬دست سدهای خاکی- مطالعه موردی: سد گلابر زنجان لیلا خانمحمدی | حامد سرورام | 
15:30 HS-06-311 Effective Parameters on Seismic Response of Intake Towers, Including Reservoir, Foundation and Dam Interactions Soroush Resatalab | Mohammad Taghi. Ahmadi | Mohammad Alembagheri | Neda Kamboozia | 
15:45 HS-06-768 بررسی رفتار دینامیکی لوله های خطوط انتقال تحت اثر انفجار زیر آب مجید پاسبانی خیاوی | مرتضی علی قربانی | محمد حسین بابایی | 
16:00 HS-06-130 بررسی علل نشت سدهای خاکی و ارزیابی روش های علاج بخشی (مطالعه موردی: سد گلفرج، آذربایجان شرقی) محمدرضا قاسم زاده نوعی | محمدرضا ملک پور | 
16:15 HS-06-473 ارزیابی رفتار لرزه ای سد سفیدرود با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش آب- سازه- فونداسیون و رسوب رضا تاری نژاد | سامان شهنازی | میلاد خیری قوجه بیگلو | 
هیئت رئیسه پروفسور محمد تقی احمدی | پروفسور ناصر طالب بیدختی | پروفسور حبیب حکیم زاده | دکتر مجید پاسبانی خیاوی | 
       
MZ1- مهندسی محیط زیست (Oral)
7 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s16
مهندسی و تصفیه آب و فاضلاب (1)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 بررسی آزمایشگاهی جذب/واجذب اسید هیومیک بوسیله نانو ماده هیدروکسید لایه ای دوگانه آلومینیوم/روی سخنران: دکتر سولماز سعادت
(MZ-01-677)  
  سایر نویسندگان: حمید خوش الحان داودلی | منصور رهسپار | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 MZ-01-41 بهینه سازی تولید بیوگاز در فرایند کمک- هضم بی‌هوازی لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری و پسماند آلی رضا آذرمنش | Maryam Hasani Zonoozi | حسین غیاثی نژاد | 
15:15 MZ-01-589 بهینه‌یابی ساخت غشا سرامیکی از خاک رس با روش منحنی سطح پاسخ جهت تصفیه فاضلاب خاکستری مریم کریمی | ایوب کریمی جشنی | محمد مهدی ظرافت | 
15:30 MZ-01-778 بهینه یابی پارامترهای سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش دی-زایلوز بعنوان نمک کشنده در فرایند شیرین سازی آب به روش اسمز مستقیم ایوب کریمی جشنی | Leila Shoorangiz | محمد مهدی ظرافت | 
15:45 HS-03-88 بهینه‌سازی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع آب با تنظیم بهینه عملکرد پمپ‌ها مهدی دینی | Mozhdeh Hemmati. Kalourezi | Asghar Asadi | 
16:00 HS-03-657 کاربرد روش تصمیم‌گیری چندمعیاره WASPAS در تخصیص بهینه پساب Kosar Ebrahimzadeh Azbari | پریسا‌سادات آشفته | پروین گلفام | 
16:15 HS-03-859 مقایسه عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اهر و بستان‌آباد با استفاده از شاخص‌های عملکرد قادر جمال زاده | مهدی دینی | 
هیئت رئیسه دکتر سولماز سعادت | دکتر مهدی دینی | پروفسور احمد رضا مصطفی قره باغی | دکتر علیرضا بابائیان امینی | 
       
EE1- مهندسی زلزله (Oral)
7 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s17
تحلیل خطر و لرزه شناسی، تحلیل ریسک و قابلیت اعتماد
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 تحلیل کمی تاب آوری شبکه ی توزیع برق در یک منطقه ی شهری تحت اثر مخاطرات چندگانه ی زلزله و فرونشست سخنران: دکتر بابک امیدوار
(EE-08-416)  
  سایر نویسندگان: نسیمه رشیدی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 EE-03-728 بررسی تاثیر پارامترهای لرزه‌خیزی بر نتایج تفکیک خطر لرزه‌ای Elham Alibakhshi | 
15:15 EE-03-669 پهنه‌بندی خطر زمینلرزه در استان خوزستان و واهم‌افزایی خطر لرزه‌ای برای ساختگاهی واقع در شهر اهواز سید حسن موسوی بفروئی | 
15:30 EE-07-7 Probabilistic assessment of base plate connection of steel moment frame with reliability and Endurance Time methods Javid Ashrafifar | Homayoun Esmaeilpour Estekanchi | 
15:45 EE-07-434 اثر رفتار نیمه‌صلب اتصال تیر به ستون در قابلیت اعتماد قاب فولادی ارمان دلاویز | مجتبی محصولی | همایون اسمعیل پور استکانچی | 
16:00 EE-03-497 تحلیل خطر و واهم‌افزایی خطر زمینلرزه، مطالعه موردی: شهر تبریز سید حسن موسوی بفروئی | 
16:15 EE-07-379 تحلیل قابلیت اعتماد اجزای محدودی مرتبه دوم ساده شده قاب خمشی بتن‌آرمه محمدرضا سیفی اسگ شهر | 
هیئت رئیسه دکتر بابک امیدوار | دکتر علیرضا آذربخت | دکتر سید حسن موسوی بفروئی | دکتر بهزاد شکسته بند | 
       
SE2- مهندسی سازه (Oral)
7 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s18
تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتنی
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 بررسی و مقایسه ی طراحی بر اساس عملکرد قاب های خمشی بتنی مطابق آیین نامه های FEMA 356 و ASCE 41-13 سخنران: دکتر غلامرضا زمانی اهری
(EE-01-373)  
  سایر نویسندگان: Taleb Hasaniyan | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 SE-01-154 مقایسه اقتصادی ساختمان های مسکونی بتنی کوتاه و میان مرتبه با سیستم های باربر جانبی متفاوت زینب انصاری | محمدحسین اخوان سیگاری یزد | Fatemeh Yousefi | 
15:15 SE-01-818 بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی ویژه بتنی رایج در شهر تبریز Amin Ghannadiasl | احسان افضل سلطانی | 
15:30 SE-01-919 مقایسه ضرایب رفتار لرزه ای برای قاب های خمشی بتنی ویژه در ایران در ساختمان های متوسط و بلند مرتبه بر اساس آیین نامه 2800 ایران سید آرش سهرابی | یاشار یثربی نیا | 
15:45 EE-04-891 بررسی تأثیر رطوبت بر نتایج آزمایش های غیرمخرب التراسونیک و چکش اشمیت برای بتن با مقاومت های مختلف سامان عذیری | علیرضا مناف پور | 
هیئت رئیسه دکتر غلامرضا زمانی اهری | دکتر فرهاد بهنام فر | دکتر علیرضا مناف پور | دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی | 
       
TE1- برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری (Oral)
7 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s19
برنامه ریزی و سیاست گذاری حمل و نقل | ایمنی و امنیت در حمل و نقل
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 شناسایی عوامل موثر بر میزان ارزش زمان سفر اظهارشده کاربران محدوده طرح ترافیک شهر تهران سخنران: دکتر امیر رضا ممدوحی
(TE-01-581)  
  سایر نویسندگان: سوگل کنعانی ممان | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 TE-01-685 پیش بینی حجم مسافران ایستگاه راه آهن با استفاده از سری زمانی فصلی SARIMA : مطالعه موردی مشهد مجتبی مجتبی محمدزاده | عبدالاحد چوپانی | 
15:15 TE-01-20 بررسی پایداری و قابلیت انتقال‌ زمانی مدل‌های توزیع سفر و تاثیر اعمال پارامترهای توسعه‌ی شهری بر بهبود آن‌ها: مطالعه موردی شهر شیراز Mohammad Haghighi | یوسف شفاهی | 
15:30 TE-09-834 بررسي روش هاي ارزيابي، هزينه هاي شخصي و خارجي خودروهاي الكتريكي و متعارف علی اصغر صادقی | مرتضی جلیلی قاضی زاده | مهدي ابراهيم زاده شيراز | 
15:45 TE-10-471 یک مدل جریان تک کالایی برای گردش بهینه واگن‌های باری خالی با فرض همکاری بین شرکت‌های حمل‌ونقلی فعال در شبکه ریلی Arash Gandomkar Ghalhar | یوسف شفاهی | 
16:00 TE-01-802 تعیین مکان‌های مناسب جهت احداث پارکینگ¬های عمومی در شهر رشت با تحلیل طرح‌های بالادستی توسعه شهری، منطقه مورد مطالعه: ناحیه 2 مریم شعبانی | چکاوک عطرچیان | میثم عفتی | سید ابوالقاسم میرروشندل | 
16:15 TE-07-491 تحلیل آماری تصادفات درون شهری با رویکرد مکانمند آدرس مبنا، منطقه مورد مطالعه: شهر رشت امیر رضا بخشی | میثم عفتی | 
هیئت رئیسه دکتر امیر رضا ممدوحی | دکتر رضا جلال کمالی | دکتر مهدی پورشاء | 
       
GE3- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
7 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s21
مکانیک سنگ و مهندسی تونل
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 مدلسازی عددی سه بعدی اندرکنش گسل و تونل سخنران: دکتر عباس سروش
(GE-06-780)  
  سایر نویسندگان: محمد امین برفه ای | مهدا مرتضوی زنجانی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 GE-06-731 تحلیل قابلیت اعتماد در تونل های خاکی عمیق با استفاده از شبکه عصبی در روش همگرایی - همجواری محمدحسن ایروانی | قاسم حبیب آگهی | میلاد والی | علیرضا ایروانی | 
17:15 GE-06-348 ارائه مدل رفتاری الاستیک وابسته به زمان دوغاب پایه سیمانی بادرنظرگیری شرایط محصور شدگی رضا صباغ کرمانی | مهرداد امامی تبریزی | 
17:30 GE-06-388 مطالعه تأثیر وزن ناحیه پلاستیک اطراف تونل بر روی منحنی پاسخ زمین در توده سنگ های با رفتار نرم شوندگی کرنشی میلاد ظاهری | مسعود رنجبرنیا | 
17:45 GE-06-679 بررسی عددی میزان جابجایی و تنش موثر وارده به سازه ی تونل تحت بارگذاری انفجار گاز داخل تونل حمیدرضا کریمی تبار | فرنوش باسلیقه | 
18:00 GE-06-865 تحلیل عددی ظرفیت باربری شالوده منفرد سنگی تحت تأثیر حفره زیرزمینی میلاد ندیمی | محمد حسن كرمي | 
هیئت رئیسه دکتر عباس سروش | دکتر مرتضی قارونی | دکتر سیامک هاشمی | دکتر مهرداد امامی تبریزی | 
       
GE4- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
7 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s22
خاک‌های مسلح و روش‌های نوین بهسازی خاک (1)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 بررسی مقاومت خاک رس تثبیت شده با ژئوپلیمر و الیاف نخ تایر سخنران: پروفسور نادر هاتف
(GE-05-606)  
  سایر نویسندگان: نیلوفر توسلی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 GE-05-908 بررسی اثر الیاف پلی استر توخالی بر تورم رس هاجر شرع اصفهانی | 
17:15 GE-05-834 تاثیر رسوب میکروبی کربنات کلسیم بر منحنی نگه داشت آب-خاک برای خاک ماسه ای در مسیر خشک شدگی یاشار جهان بخش | Mahrooz Abed | علی خسروی | زهرا قبادی نژاد | علی پاک | 
17:30 GE-05-584 بررسی آزمایشگاهی کاربری فراورده¬ی ژئوپلیمر به عنوان گروت نیلینگ شهراد وثوق | نادر هاتف | 
17:45 GE-05-141 ارزیابی تاثیرات میان لایه بر مقاومت کششی خاک مسلح شده با ژئوگرید به وسیله تستهای pullout محمدامین امین مظفری | جعفر بلوری بزاز | 
18:00 GE-05-717 اصلاح مشخصات مکانیکی خاک سیلتی با استفاده از الیاف شیشه Vahid Balaiee | فریبا بهروزسرند | 
18:15 SE-01-741 بررسی تأثیر فرضیات مختلف در طراحی و ارزیابی پی های سطحی عباس پارسائی | مسعود سلطانی محمدی | 
هیئت رئیسه پروفسور نادر هاتف | دکتر بهروز گتمیری | دکتر علی خوشروان آذر | پروفسور کریم عابدی | 
       
SE3- مهندسی سازه (Oral)
7 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s23
سازه های فولادی (2) | اتصالات و ستون های فولادی
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 بررسی رفتار اتصال T شکل سه بعدی متشکل از تیر با مقطع دایره ای پر شده با بتن و ستون با مقطع قوطی پر شده با بتن سخنران: پروفسور مرتضی نقی پور
(SE-02-786)  
  سایر نویسندگان: پیمان حسن پور سکوسر | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 SE-02-804 مقایسه‌ی تاثیر جانمایی جان ستون بر رفتار موضعی ستون‌های بال‌پهن و قوطی‌شکل در محل اتصال خمشی به تیر احمدرضا شبانی | محمدرضا بنان | محمودرضا بنان | 
17:15 SE-02-437 بررسی گیرداری اتصال تیر فولادی با ورق جان پیچ شده Meysam Nagshi | مسعود حسین زاده اصل | 
17:30 SE-02-746 مقایسه عملکرد ستون‏های مقاطع مختلف فولادی تحت بار جانبی متمرکز سینا سکاکی | Abazar -. Asghari | 
17:45 SE-02-713 بررسی رفتار و ظرفیت باربری ستون‌های مرکب ساخته‌شده از فولاد سرد نورد شده با روش اجزای محدود علیرضا بزرگ قاضیانی | آرش بهار | 
18:00 OT-00-907 بررسی تأثیر بارمحوری فشاری بر پاسخ ضربه ای ستون های فولادی سرد نورد شده جزئی پر شده با بتن نیر محمدی رعنا | الهام قندی | شیرین اسماعیلی نیاری | 
18:15 SE-02-563 بررسی اثر آتش بر رفتار اتصال صلب سازه های فولادی در دو حالت پیچی و جوشی با استفاده از مدلسازی عددی محمد مهدی فلاح | AmirHossein Rashidi | 
18:30 SE-04-738 ارزیابی عددی رفتار چرخه ای ستون های پر شده با بتن با مقاطع چند ضلعی آرش جوادی اشرفی | مرتضی نقی پور | سید محمد سیدپور | 
هیئت رئیسه پروفسور مرتضی نقی پور | دکتر مسعود حسین زاده اصل | دکتر آرش اکبری حامد | دکتر محمد حسین حبشی زاده | 
       
MM2- تکنولوژی بتن (Oral)
7 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s24
بتن های ویژه (1)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 بتن خودتراکم سازگار با محیط زیست سخنران: دکتر فرامرز مودی
(MM-01-843)  
  سایر نویسندگان: احمدرضا دهشتی | شهریار مدرسی | امیرحسین یدک یراقی | محمد جواد شریف‌مقدم | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 MM-01-876 بررسی اثر پودر زئولیت و میکروسیلیس بر خواص حالت تازه و مقاومت فشاری بتن خود متراکم و مدل¬سازی و تخمین مقاومت فشاری با استفاده از نتایج آزمایش غیر مخرب سرعت پالس التراسونیک علی روزبهانی | بهروز احمدی ندوشن | مهدی خداداد سریزدی | 
17:15 MM-09-874 پیشبینی مقاومت فشاری بتن خود متراکم حاوی افزودنی های معدنی پودر زئولیت و میکروسیلیس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی علی روزبهانی | بهروز احمدی ندوشن | مهدی خداداد سریزدی | 
17:30 SE-01-478 بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانو بتن فوق سبک جهت ساخت اجسام شناور کاهنده ی تبخیر عاطفه سادات حسینی دولت آبادی | محمد رضا افتخار | میلاد امین زاده | بنیامین حیدری | 
17:45 SE-01-479 ساخت بتن فوق سبک قلیا‌‌‌‌‌ فعال سرباره‌ای به ‌عنوان پوشش‌ شناور کاهنده تبخیر Motahareh Poormand | میلاد امین زاده | محمد رضا افتخار | 
18:00 SE-01-481 بررسی تاثیرات جایگزینی سیمان با مقادیر غیرمتعارف میکروسیلیس در خواص مکانیکی بتن سازه ای سبک کیاوش فلاح مهرجردی | محمد رضا افتخار | امیرحسین فلاح نسب | مهدی یزدانی | ادیب طاهری | امیرحسین امیری | 
18:15 MM-01-4 تاثیر عیار سرباره بر مقاومت فشاری بتن سبک قلیا¬فعال ¬سرباره¬ای تک¬جزئی کیاچهر بهفرنیا | Razieh Kadkhodaei | مرجان شهیدی | 
هیئت رئیسه دکتر فرامرز مودی | دکتر حسن افشین | دکتر طالب مرادی شقاقی | دکتر عادل فردوسی | 
       
HS2- سازه های هیدرولیکی و دریایی (Oral)
7 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s25
سازه های هیدرولیکی (2)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 بررسی جریان های بالی شکل در تونل های انتقال آب درسدها بعد از دریچه سخنران: پروفسور محمدرضا کاویانپور
(HS-06-598)  
  سایر نویسندگان: زهره محمدی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 HS-06-396 مروری بر عایق‏کاری ارتعاشات با استفاده از ترانشه‏های مانع موج احسان مهدوی صفت | علی اکبر حشمتی | حسین صالح زاده | 
17:15 HS-06-885 The effect of initial conditions on the dynamics of two circular and square turbulent jets issued into a quiescent background Pourya Nejatipour | Babak Khorsandi | 
17:30 HS-06-742 بررسی امکان احداث سد¬های زیرزمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی سدزیرزمینی بشیران قائن در استان خراسان جنوبی) فاطمه نجیبی | حسن ضیاء | علی نصیریان | محمد اکبری | 
17:45 HS-06-245 بررسی ضریب تخلیه در سرریزهای جانبی کنگره‌ای ذوزنقه‌ای و مثلثی با سیکل ثابت بهرام رضائی | جلال صادقیان | سعید جدی | میثم قیاسوند حاجی آبادی | 
18:00 HS-06-275 بررسی پایداری شیروانی سد خاکی علویان با استفاده از برنامه WinStable محمد مهدی فیاض | کاظم بدو | Meysam Shahbazi | 
18:15 HS-06-821 بررسی تجربی دینامیک جت دیواره ای آشفته با سطح مقطع دایره ای ندا بیرامی | پوریا نجاتی پور | محمد کاظمی | بابک خرسندی | 
هیئت رئیسه پروفسور محمدرضا کاویانپور | دکتر بابک خرسندی | پروفسور حبیب حکیم زاده | دکتر ناصر سلیمان بیگی | 
       
MZ2- مهندسی محیط زیست (Oral)
7 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s26
مهندسی و تصفیه آب و فاضلاب (2)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 بازیافت فسفر از لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهری با هدف راهبری بهینه فنی-اقتصادی سخنران: دکتر گاگیک بدلیانس قلیکندی
(MZ-01-385)  
  سایر نویسندگان: علی افشین | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 MZ-01-380 کاربرد گرافن اکساید عامل دار شده با صمغ عربی به‌عنوان نانو جاذب نوین در حذف رنگ‌زای مالاشیت گرین ترگل تیموریان | سید محمدرضا علوی مقدم | الهه کوثری | 
17:15 MZ-01-78 حذف کدورت از دوغاب باطله معدنی با استفاده از لجن تصفیه خانه آب (مطالعه موردی: کارخانه فرآوری سنگ آهن چغارت- بافق) سمانه یعقوبیان | Maryam Hasani Zonoozi | Mohsen Saeedi | 
17:30 MZ-01-42 بررسی کارایی انعقادی گرافن اکساید در حذف کدورت از آب نازیلا رضانیا | Maryam Hasani Zonoozi | Motahhareh Saadatpour | 
17:45 MZ-01-197 تصفیه فاضلاب رنگی توسط ترکیبات زائدات کشاورزی حاصل از پوسته برنج سید حمید ساداتی | بیتا آیتی | 
18:00 MZ-01-508 تصفیه تکمیلی شیرابه با استفاده از فرایند الکتروپروکسن مریم حسینی خواه | نادر مختارانی | 
هیئت رئیسه دکتر گاگیک بدلیانس قلیکندی | دکتر بیتا آیتی | دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی | دکتر علیرضا بابائیان امینی | 
       
EE2- مهندسی زلزله (Oral)
7 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s27
کنترل سازه، جداسازی لرزه ای، پایش سلامت، ارتعاشات و دینامیک سازه (1)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 طراحی بهینه پارامترهای سازه مجهز به میراگر MR با استفاده از الگوریتم جستجوی ذرات باردار (CSS) سخنران: دکتر هدایت ولادی
(EE-05-689)  
  سایر نویسندگان: بهمن فرهمندآذر | فرزاد رئیسی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 EE-05-37 استفاده از ورق اتصال میانی مهاربند همگرا به عنوان فیوز لرزه ای سارا خان مدرس | فرهاد بهنام فر | 
17:15 EE-05-243 بررسی تاثیر استفاده از میراگر اصطکاکی پال، بر پاسخ لرزه‌ای قاب‌های فولادی با مهاربندهای مختلف، تحت اثر زلزله‌های میدان‌دور و میدان‌نزدیک هادی خدادادی | گلسا بهنام راد | 
17:30 EE-05-413 ارزیابی عملکرد مبتنی بر انرژی در سازه های مجهز به میراگر اصطکاکی پال تحت اثر تحریکات لرزه ای آروین ربانی | سالار منیعی | 
17:45 EE-09-709 ارائه مدلی وارون پذیر برای میراگر MR بزرگ-مقیاس و شناسایی آن با استفاده از تحریکات T-periodic مهدی رشیدی میبدی | آرش بهار | 
18:00 SE-02-121 مطالعه ی اقتصادی کاربرد میراگرهای ویسکوز در طراحی قاب های خمشی فولادی برمبنای آیین نامه ASCE7-10 شیما اکبری چالکسری | سعید پورزینلی | 
18:15 EE-05-851 بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی مجهز به TMD زیر اثر تاریخچه زمین لرزه واقعی سیدحسین . حامد | محمود عدالتی | 
هیئت رئیسه دکتر هدایت ولادی | دکتر منصور ضیائی فر | دکتر سعید قلی زاده | دکتر مهدی پورشاء | 
       
SE4- مهندسی سازه (Oral)
7 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s28
مکانیک محاسباتی
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 An Anisotropic multi-scale method for modeling wave propagation سخنران: Prof. Naser Khaji
(SE-08-167)  
  سایر نویسندگان: Saeed Forghani | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 SE-08-445 روش های تابع اولیه گیری اولر برای الگوی مومسانی لزج بینگهام مهدی دلیری | مهرزاد شریفیان | مهرداد شریفیان | 
17:15 SE-08-94 اثر خمیدگی الیاف و تخلخل بر روی ویژگی‌های مکانیکی کشسان نانوکامپوزیت‌های تقویت شده با نانولوله‌های کربنی بر پایه‌ی روش چند مقیاسی موری-تاناکا محمد رضایی پژند | نیلوفر رجب زاده صفائی | امیررضا مسعودی | 
17:30 SE-09-156 یک روش جدید برای آنالیز اجزای محدود سازه‌ها با حداقل کردن انرژی پتانسیل سازه با استفاده از تکنیک پاره سازه‌های چندمرحله‌ای امید صداقت سنگانی | حمید مسلمی | 
17:45 SE-08-699 تحلیل استاتیکی و پایداری ورق های نازک ویسکوالاستیک با استفاده از روش تفاضل مربعات تعمیم یافته مسعود جیریائی | سعید صرامی فروشانی | مجتبی ازهری | 
18:00 SE-07-328 مطالعه ضربه‌پذیری پانل‌های ساندویچی فوم آلومینیومی با استفاده از مدل‌سازی آزمایشگاهی و عددی محسن جهانگیری فرد | مصطفی زین الدینی | محمد معتمدی | بهرام عادل سنجیده | 
18:15 SE-09-374 پیش بینی پاسخ اجزای محدود سازه ها با استفاده از ترکیب روش اجزای محدود تطابقی و شبکه عصبی مصنوعی مهدی نجاتی | حمید مسلمی | 
هیئت رئیسه پروفسور ناصر خاجی | پروفسور حسین شوکتی | دکتر حمید مسلمی | دکتر بهزاد شکسته بند | 
       
TE2- برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری (Oral)
7 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d1s29
ایمنی و امنیت در حمل و نقل | زنجیره تامین، تدارکات و حمل بار
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 استفاده از داده‏های پیوسته سرعت، جهت بررسی میزان توجه رانندگان سخنران: دکتر رضا جلال کمالی
(TE-07-881)  
  سایر نویسندگان: محمدرضا محمدرضا حیدری زه | محمدرضا زراعتی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 TE-07-51 بررسی تأثیر شرایط جوی بر وقوع سوانح رانندگی: مطالعه موردی تصادفات مسیر مشهد-نیشابور محمدرضا صبوری | آرمان حمیدی | 
17:15 TE-07-784 مدلسازی شدت تصادفات عابر پیاده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری علی توکلی کاشانی | مهسا جعفری | 
17:30 TE-07-743 مرور و مقایسه روش‌های شناسایی نقاط پرتصادف علیرضا خاوندی خیاوی | مصطفی زنگنه | رامین رسولی | 
17:45 TE-07-817 مروری بر روش‌های شناسایی نقاط حادثه‌خیز و معرفی بهترین روش برای ارزیابی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز فاطمه متین قهفرخی | حامد خانی سانیج | محمدحسین رضایی فر | 
18:00 TE-06-773 ارزیابی کارایی الگوریتم‌های ژنتیک و تبرید شبیه‌سازی‌شده برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با کالای مرجوعی امیرمسعود رحیمی | هومن مردمی | نوید افکار | 
18:15 TE-06-772 ارائه یک روش جدید حل مسئله‌ی مسیریابی وسیله نقلیه با کالای مرجوعی با استفاده از الگوریتم‌ ترکیبی ژنتیک و تبرید شبیه‌سازی‌شده امیرمسعود رحیمی | هومن مردمی | نوید افکار | 
هیئت رئیسه دکتر رضا جلال کمالی | دکتر محمدرضا صبوری | دکتر علی توکلی کاشانی | پروفسور محمدرضا چناقلو | 
       
GE5- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
8 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s11
برهم‌کنش خاک-آب و خاک-سازه
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 آزمایش‌های المان سطح تماس و شرایط مرزی سختی نرمال ثابت جهت بررسی پایداری شمع در ماسه تحت بار محوری تناوبی سخنران: دکتر کاظم فخاریان
(GE-09-920)  
  سایر نویسندگان: نسرین وفایی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 GE-09-877 Topography Effects on Seismic Response of Building adjacent to Slope Mohammad Javad. Shabani | Ali Ghanbari | 
11:45 GE-09-921 بررسی رفتار جدار شمع مدفون در ماسه با استفاده از نتایج آزمایش¬های المان سطح تماس ماسه-شمع نسرین وفایی | کاظم فخاریان | 
12:00 GE-09-815 محاسبه تقریبی سختی شمع درسیستم پی رادیه و شمع بانرم افزار PLAXIS3D درخاک شهرکرمان Ali . Mahdizadeh | Eysa - Salajegheh | مهدی مومنی رق آبادی | 
12:15 GE-09-793 بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه برروی تحلیل سه بعدی فرکانسی سازه¬های فلزی مفصلی با سیستم سازه¬ای دیوار برشی محمد امین محمدیار | علی اخترپور | 
12:30 GE-08-753 ارزیابی ظرفیت باربری فشاری محوری شمع¬های فراساحلی در خلیج¬فارس AmirHossein Shamshirgaran | Babak Ebrahimian | 
هیئت رئیسه دکتر کاظم فخاریان | دکتر محمدرضا امامی آزادی | دکتر علی قنبری | دکتر مهرداد امامی تبریزی | 
       
GE6- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
8 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s12
ژئوتکنیک زیست‌محیطی (1)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 تاثيرگرادیان هیدرولیکی و هدایت هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی بر انتقال آلودگی از مواد زائد مدفون با استفاده از دیواره های خاک-بنتونیتی سخنران: پروفسور کاظم بدو
(GE-10-267)  
  سایر نویسندگان: بهزاد دیانی بناب | عباس اسلامی حقیقت | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 GE-10-13 مکانیزم نگهداشت آلاینده فلز سنگین کادمیوم در فرایند تثبیت و جامدسازی با بنتونیت و سیمان وحید رضا اوحدی | Nasim Sahraie | 
11:45 GE-10-106 ارزیابی عددی اثردما بر مقاومت سطح مشترک خاک و شمع در شمع های حرارتی بهناز اسدی | محمدامیر کیانی فردویی | محمد علیایی | 
12:00 GE-10-690 تغییرات خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست¬محیطی بنتونیت در حضور غلظت¬های یکسان فلز سنگین و قلیایی وحید رضا اوحدی | مهسا یعقوبی | 
12:15 GE-01-326 بررسی عددی عملکرد بسترهای رسی نرم در مواجهه با ساخت موج‌شکن‌های توده‌سنگی بر آن با رویکرد تغییرشکل‌های بزرگ صدیقه مسعودی همت ابادی | هادی شهیر | 
هیئت رئیسه پروفسور کاظم بدو | دکتر مرتضی موسوی | پروفسور محمدحسین امین‌فر | دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی | 
       
SE5- مهندسی سازه (Oral)
8 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s13
سازه های فولادی (3) | دیوارهای برشی فولادی
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 بررسی اثر نوع فولاد و ضخامت آن بر مقاومت دیوار برشی فولادی سردنورد شده تحت بارگذاری آتش سخنران: دکتر شیرین اسماعیلی نیاری
(SE-02-577)  
  سایر نویسندگان: پریسا سمیعی | الهام قندی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 SE-02-169 بررسي عددی رفتار پانل هاي برشي فولادي موج دار ذوزنقه اي با مهاربندي همگرا وحید امیری | کریم عابدی | آرش اکبری حامد | 
11:45 SE-02-440 بررسی ضریب رفتار دیوار برشی فولادی دارای بازشو محمدحسین طالب پور | محمد نیک‌سرشت | علی نقی زاده | 
12:00 SE-02-446 رابطه کاربردی برای سختی الاستیک دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها سید ابراهیم سادات خلردی | علیرضا جهان پور | 
12:15 SE-12-724 بررسی رفتار جانبی دیوار برشی فولادی-بتنی با اعضای مرزی CFST سید سجاد اوصیا لقب | سیدمحمدحسین رضوی | 
هیئت رئیسه دکتر شیرین اسماعیلی نیاری | پروفسور حمید محرمی | دکتر آرش اکبری حامد | 
       
SE6- مهندسی سازه (Oral)
8 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s14
بتن های ویژه (2)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 بررسی افت و خزش بتن قلیافعال سرباره ای تک جزئی سخنران: دکتر کیاچهر بهفرنیا
(MZ-06-686)  
  سایر نویسندگان: احسان نصوحی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 SE-01-123 بررسی اثر مواد مختلف جایگزین سیمان بر مقاومت کششی انواع بتن الیافی در محیط دریا حامد صفای نیکو | فرزانه نصرتی | 
11:45 SE-01-511 بررسی آزمایشگاهی تاثیر متاکائولین و مصالح درشت دانه سرباره مس بر مشخصات بتن با مقاومت بالا مهسا مهاجر میرداد | محمود میری | 
12:00 SE-01-417 بررسی آزمایشگاهی اثر نسبت آب به سیمان و متاکائولین روی بتن با مقاومت بالا سمانه کیخا | محمود میری | 
12:15 SE-01-840 بررسی رفتارمکانیکی کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده ابراهیم . صادقی | داود مستوفی نژاد | 
هیئت رئیسه دکتر کیاچهر بهفرنیا | دکتر حسن افشین | دکتر رحمت مدندوست | دکتر امین محمودی | 
       
HS3- سازه های هیدرولیکی و دریایی (Oral)
8 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s15
سازه های هیدرولیکی (3)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 تاثیر شیب بالادست و پایین دست درعملکرد لرزه ای سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش آب وسازه سخنران: دکتر رضا تاری نژاد
(HS-02-426)  
  سایر نویسندگان: میلاد خیری قوجه بیگلو | Saman Shahnazi | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 HS-01-392 تخمین عمق آبشستگی اطراف گروه پایه‌های پل با استفاده از مدل های هوش مصنوعی بر مبنای فرمول احسان نصرآزادانی | Mohammad Najafzadeh | فرشاد همائی | 
11:45 HS-02-111 بررسی عددی پاسخ لرزه ای پایه های پل مستغرق در آب امیر رضا پوربخشایی | 
12:00 SE-10-853 همسنجی دو راه‌کار نا‌همبسته و همبسته‌ی آرمانی درسد وزنی بتنی درحوزه‌ی بسامدی محمد رضایی پژند | زهرا میرجلیلی | Mohammad Sadegh Kazemiyan | 
12:15 SE-06-719 تحلیل احتمال اندیشانه سدهای بتنی وزنی تحت بارهای استاتیکی به روش مونت کارلو مجید پورامینیان | سمیه سمیه پوربخشیان | محمد عباسقربانی | رامین خیرجو | سپیده آقاجانی طالش | رضا آقاخان | رضا آقاخان اشکوری | 
هیئت رئیسه دکتر رضا تاری نژاد | دکتر فرشاد همائی | پروفسور احمد رضا مصطفی قره باغی | دکتر ناصر سلیمان بیگی | 
       
MZ3- مهندسی محیط زیست (Oral)
8 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s16
مهندسی و تصفیه آب و فاضلاب (3)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 بررسی شرایط بهینه کشت ریزجلبک Chlorella sorokiniana به منظور حذف مواد مغذی نیترات و فسفات در فرآیند تصفیه فاضلاب سخنران: دکتر حسن امینی راد
(MZ-01-744)  
  سایر نویسندگان: پونه یعقوب نژاد | ابوعلی گلزاری | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 MZ-01-792 بررسی قابلیت فرایند ازن زنی در حذف رنگزا در راکتور استوانه ای به وسیله طراحی آزمایش RSM محمد قالبی زاده | بیتا آیتی | 
11:45 MZ-01-533 ارتقاء عملکردی روش ازن زنی برای گندزدایی پساب تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از روش ترکیبی پروکسی مونوسولفات-ازن با هدف استفاده مجدد گاگیک بدلیانس قلیکندی | عاطفه ملازاده | حمیدرضا مسیحی | 
12:00 MZ-01-148 بهینه¬سازی پارامترهای مؤثر بر فرآیند انعقاد الکتریکی با استفاده از روش سطح پاسخ جهت حذف فلز سنگین نیکل از محیط¬های آبی Amirreza Arabameri | سید محمدرضا علوی مقدم | امیررضا آزادمهر | 
12:15 MZ-01-870 اثر التراسونیک بر لجن مازاد تصفیه خانه های فاضلاب شهری و لجناب حاصل از آن صبا عبدالعلیان | فرهاد قادری | 
12:30 MZ-01-263 حذف رنگزا توسط جاذب طبیعی و ارزان قیمت پوست موز Sajad Ahmadi | حسین گنجی دوست | 
هیئت رئیسه دکتر حسن امینی راد | دکتر فرهاد قادری | پروفسور حبیب حکیم زاده | دکتر علیرضا بابائیان امینی | 
       
EE3- مهندسی زلزله (Oral)
8 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s17
تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فولادی (1)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 تحلیل فروریزش سازه های پیچشی قاب خمشی در برابر زلزله سخنران: دکتر فرهاد بهنام فر
(EE-02-36)  
  سایر نویسندگان: Yusef Mesr Habiby | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 EE-02-483 ارزیابی تاب آوری لرزه ای بیمارستانهای طراحی شده با استاندارد 2800 ایران سعید نصیری | علی اکبر آقاکوچک | 
11:45 EE-02-791 توسعه منحنی های شکنندگی قاب خمشی دو گانه فولادی با مهاربند همگرای قطری دارای میله آلیاژ حافظه دار شکلی منصور باقری | امین وداد | مهدی اکبری | 
12:00 EE-02-232 ارزیابی پاسخ لرزه‌ای سازه‌های دیاگریدی با زوایای مختلف المان‌های مورب، تحت زلزله‌های میدان دور و میدان نزدیک Hamid Reza Khakporyeganeh | گلسا بهنام راد | 
12:15 SE-02-352 ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی تحت اثر مؤلفه‌های گهواره‌ای زمین‌لرزه فاطمه Fateme فخارزاده | آزیتا اسدی | حامد تجملیان | 
هیئت رئیسه دکتر فرهاد بهنام فر | دکتر سامان یغمایی سابق | دکتر مهدی پورشاء | دکتر نادر هویدایی | 
       
AM1- پدافند – آموزش مهندسی – مدیریت بحران (Oral)
8 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s18
پدافند – آموزش مهندسی – مدیریت بحران
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 بررسی وضعیت مدیریت بحران در شرکت گاز استان همدان سخنران: دکتر سید مهدی حسینیان
(PM-02-921)  
  سایر نویسندگان: حمید اصفهانی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 AM-01-346 بررسی تحلیلی وضعیت تولید اطلاعات علمی اساتید سه دانشکده مهندسی عمران منتخب کشور با استفاده از داده های استنادی گوگل اسکالر Mahsa - Shahi | سید محمدرضا علوی مقدم | 
11:45 PM-01-105 شبیه سازی عددی رفتار سازه های مقاوم بتنی در مقابل نفوذ پرتابه ها محمدرضا ملک پور | 
12:00 WR-02-831 بررسی تاثیر خشکسالی بر تولید ناخالص ملی بر اساس شاخص SPI (مطالعه موردی : استان یزد) رضا شاکری | بهروز بهنام | عباس شاکری | 
هیئت رئیسه دکتر سید مهدی حسینیان | دکتر بهزاد شکسته بند | دکتر الهام قندی | 
       
GG1- ژئودزي و ژئوماتيک (Oral)
8 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s19
ژئودزي و ژئوماتيک (1)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 شناسایی تغییرات در تصاویر ماهواره ای اپتیک چند سنسوری با تصحیح تبدیلات بیوفیزیکی سخنران: دکتر وحید صادقی
(GG-05-910)  
  سایر نویسندگان: عطیه قربانی | امین رنجبری | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 GG-08-662 حل غیر خطی تبدیل مستقیم خطی به منظور افزایش دقت پارامترهای توجیه خارجی دوربین احمد یوسفی | علیرضا آفری | 
11:45 GG-08-480 تعیین تعداد بهینه عکس برای مدل سازی سه بعدی اشیاء در فتوگرامتری رضا نعیمایی عالی | عبادت قنبری پرمهر | 
12:00 GG-07-218 امکان سنجی ادغام مدل های رقومی ارتفاعی جهانی جهت افزایش دقت محصول شیب محمد سمیعی | سید باقر فاطمی | امین علیزاده نائینی | 
هیئت رئیسه دکتر وحید صادقی | دکتر محمد شامخی امیری | دکتر بهناز بیگدلی | پروفسور کریم عابدی | 
       
GE7- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
8 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s21
آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی (1)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 تأثیر سیمان بر ویژگی‌های خاک ماسه‌ای لای‌دار در آزمایش سه‌محوری سخنران: رضا نورزاد
(GE-08-705)  
  سایر نویسندگان: وحید مؤمنی هلالی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 GE-08-351 بررسی عملکرد شکست مصالح دانه¬ای مورد استفاده در بالاست خطوط راه آهن Vahid Gorbanpoor | مهرداد امامی تبریزی | 
15:15 GE-08-925 بررسی تأثیر حرارت بر پارامتر¬های ژئوتکنیکی و مقاومت فشاری محدود نشده خاک سرخ بندرعباس فاطمه * پرهنر | محمد امیری | بهزاد کلانتری | 
15:30 GE-08-718 بررسی ظرفیت باربری محوری شمعهای پله‌ای با مدلسازی فیزیکی در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی سعید یوسفی | علی کاوند | 
15:45 GE-08-453 بررسی مقاومت و سختی کوتاه‌مدت رس آمل تثبیت‌شده با صدف‌های ساحلی با انجام آزمایش‌های سه‌محوری فاطمه مقیمی | رضا نورزاد | رضا علیجانی شیروانی | 
16:00 GE-08-661 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودن سیمان و ریزدانه بر مشخصات تراکمی و مقاومتی مخلوط¬های خاک-سیمان سینا کریمی | 
16:15 GE-08-681 تعیین سایندگی سنگ های توف به کمک آزمایش LCPC Mehdi Hosseini | 
هیئت رئیسه دکتر رضا نورزاد | دکتر جعفر بلوری بزاز | دکتر مهرداد امامی تبریزی | دکتر عادل فردوسی | 
       
GE8- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
8 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s22
دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ ای (2)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 بهینه سازی پی ماشین آلات تحت اثر بار ارتعاشی سخنران: دکتر کاظم برخورداری
(GE-02-569)  
  سایر نویسندگان: رضا سموات | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 GE-02-368 تأثیر اِمپدانس مصالح تپّه‌ی آبرفتی ذوزنقه‌ای بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین مهدی پنجی | سعید مجتبی زاده حسنلوئی | 
15:15 GE-02-737 مقایسه عملکرد لرزه‌ای سیستم‌های مختلف دیوارهای ساحلی امیر رضا زرنوشه‌فراهانی | بابک ابراهیمیان | 
15:30 GE-02-372 Full-scale field tests on dynamic response of a shallow foundation due to harmonic excitation Amirhossein Khadangi | Ali Kavand | Abbas Ghalandarzadeh | 
15:45 GE-02-812 بررسی نحوه اعمال محرک ورودی زمین لرزه در مطالعه رفتار لرزه ای اندرکنش سد خاکی-فونداسیون محمد داودی | رضا افضل سلطانی | عباس پوردیلمی | 
16:00 GE-02-674 تأثیر ترانشه قائم در کاهش خطرات ناشی از گسل معکوس بر روی پی سطحی وحید صدرا | عباس قلندرزاده | Mehdi Ashtiani | 
16:15 GE-02-842 تأثیررفتار‌‌ غیرخطی خاک درمدلسازی خطوط لوله مدفون در معرض جابجایی‌های گسل معکوس فرشید آرزومند | علیرضا باقریه | مهدی مرادی | 
هیئت رئیسه دکتر کاظم برخورداری | دکتر احمد محبوبی | پروفسور مسعود حاجی علیلو بناب | دکتر مجید پاسبانی خیاوی | 
       
SE7- مهندسی سازه (Oral)
8 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s23
سازه های فولادی (4) | طراحی بهینه و ارزیابی هزینه دوره عمر
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 طراحی بهینه براساس سطح عملکرد قاب‌های خمشی فولادی دوبعدی با به‌کارگیری الگوریتم رقابت استعماری سخنران: دکتر علیرضا وثوقی
(SE-02-755)  
  سایر نویسندگان: حمید رضا روستا | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 SE-02-893 ارزیابی هزینه چرخه عمر در قاب های مهاربندی ضربدری بهینه سازی شده بر اساس عملکرد سروه همتی | سعید قلی زاده | 
15:15 SE-02-875 مقایسه عملکرد لرزه ای و هزینه انواع سیستم های مهاربندی علی میلان قوردویی میلان | آرش اکبری حامد | محمد چرختاب بسیم | 
15:30 SE-02-897 ارزیابی هزینه چرخه عمر و ظرفیت فروریزش لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی همگرا (شورون) بر اساس طراحی بهینه مبتنی بر عملکرد مهشاد میری | چنگیز غیرتمند | 
15:45 SE-02-157 مقایسه اقتصادی سیستم های باربر جانبی فولادی در ساختمان‌های مسکونی کوتاه و میان مرتبه Fatemeh Yousefi | محمدحسین اخوان سیگاری یزد | زینب انصاری | 
16:00 SE-02-712 بررسی اثر تغییرات نامنظمی هندسی در پلان بر رفتار خرابی پیش رونده در سازه های فولادی به کمک آنالیز حساسیت مهرداد سلطانی | مرتضی وکیلی ساعتلو | 
16:15 MM-07-185 Moving morphable component usage in additive manufacturing Masoomeh Arobli | Nasser Taghizadieh | 
هیئت رئیسه دکتر علیرضا وثوقی | دکتر مهدی بنازاده | دکتر سعید قلی زاده | دکتر آرش اکبری حامد | 
       
MM3- تکنولوژی بتن (Oral)
8 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s24
مواد افزودنی معدنی - مواد بازیافتی
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 تاثیر درصد جایگزینی بنتونیت و زئولیت بر روی خصوصیات مکانیکی ملات های سیمانی سخنران: دکتر امید رضائی فر
(SE-01-155)  
  سایر نویسندگان: Fatemeh Abdolshah | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 MZ-06-687 بررسی کاربرد سنگدانه بازیافتی آسفالتی در بتن قلیافعال سرباره‌ای آرزو دادخواه تهرانی | کیاچهر بهفرنیا | 
15:15 MM-01-734 مطالعه مشخصات مکانیکی و فیزیکی بتن های حاوی غبار کوره سیمان و متاکائولن Soheil Abouhashemi | Iman Sadrinejad | حسن رزمی | سمیرا محبی زاده | عاطفه نحوی | 
15:30 MM-01-271 ارزیابی برخی منابع رس کشور جهت تهیه پوزولان طبیعی رس کلسینه شده علی اکبر رمضانیان پور | آرش ذوالفقارنسب | فرناز بهمن زاده | سارینا شاه حسینی | امیررضا کهن خاکی | 
15:45 SE-01-14 تاثیر پوزولان زئولیت بر مقاومت فشاری بتن بازیافتی Amir Atayi Talebi | سید مجتبی موسوی نژاد | 
16:00 MM-02-488 بررسی اثر افزودن پودر ضایعات بتن در مقاومت مکانیکی و دوام ملات ژئوپلیمری بر پایه پودر ضایعات آجر رسی احمد فهمی | علیرضا بابائیان امینی | فاطمه شریفی | حامد رحیم پور | 
16:15 SE-01-202 تاثیر آب شیشه بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن‌های معمولی علی حسینی | حميد رحماني | 
هیئت رئیسه دکتر امید رضائی فر | دکتر حميد رحماني | دکتر حسن افشین | دکتر علیرضا بابائیان امینی | 
       
WR1- مدیریت منابع آب (Oral)
8 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s25
منابع آب (1)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 An Image Processing Approach for a Dynamic Monitoring of Reservoir Operation سخنران: Dr. Mohammad Danesh-Yazdi
(WR-07-801)  
  سایر نویسندگان: Mohammad Amin Raoof | Majid Bayati | Mostafa Fadaeifard | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 WR-07-424 تاثیر سیستم ساب میترینگ بر کاهش مصرف آب در یک مجتمع مسکونی محمد حسین نیک نامی | محسنعلی شایانفر | 
15:15 WR-06-820 تخمین پتانسیل استفاده مجدد از آب براساس استدلال فازی مینا نعمت زاده | مسعود رضا حسامی کرمانی | 
15:30 WR-06-507 انتخاب مدل مناسب تاب¬آوری در مقابل سیل برای منطقه ۶ تهران و مدیریت رواناب مهلا اردبیلی پور | رضا مکنون | نازنین زارع | 
15:45 WR-08-309 هم بست آب-انرژی غذا به کمک مفهوم آب مجازی :مطالعه موردی زیرحوضه لنجانات سیدامیرحسین عقیلی | Mohammad Hossein Golmohammadi | علیرضا نیکویی | 
16:00 WR-08-470 بررسی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص SPI رضا شاکری | فرشید فاخری | حامد کتابچی | 
16:15 WR-08-782 بررسی و معرفی پارامترهای تأثیرگذار بر روند مدلسازی کمی آبخوان با استفاده از مدل GMS، مطالعه موردی: آبخوان دشت کاشان محمود محمد رضاپور طبری | Saeed . Toghyani | 
هیئت رئیسه دکتر محمد دانش یزدی | دکتر مسعود رضا حسامی کرمانی | پروفسور حبیب حکیم زاده | دکتر امین محمودی | 
       
MZ4- مهندسی محیط زیست (Oral)
8 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s26
اثرات زیست محیطی (1)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 بررسی اثر متغیرهای هیدرولیکی بر انتقال و انتشار ماده آلاینده در آبخوان ساحلی تحت اثر میدان سه بعدی جریان ناشی از پیشروی آب شور سخنران: دکتر محمد مهدی رجبی
(MZ-05-411)  
  سایر نویسندگان: آرزو دودانگه | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 MZ-08-237 کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به منظور سنجش اثربخشی پروژه‌های احیای تالاب‌ها جهت تأمین نیاز آب زیست‌محیطی حمیدرضا تقوایی نجیب | مسعود تجریشی | محمدرحیم مقدس | 
15:15 MZ-08-656 ارزیابی اثرات زیست‌محیطی حاصل از اجرای سد نهب Vahide Eslami | پریسا‌سادات آشفته | پروین گلفام | 
15:30 MZ-08-835 پهنه بندی خشکسالی ایران با استفاده از داده های ماهواره ای عبدالله دافعی | مینا مرادی زاده | 
15:45 MZ-08-441 بررسی اثر پوشش‌های شیمیایی کاهنده تبخیر بر شاخص‌های کیفی آب دریاچه ارومیه و شرایط جسمانی آرتمیا محمدرضا محمدی | مسعود تجریشی | اعظم ایرجی زاد | 
16:00 MZ-08-442 بررسی اثر پوشش‌های شیمیایی کاهنده تبخیر بر نفوذ نور، گرادیان دمایی و شفافیت آب دریاچه ارومیه محمدرضا محمدی | اعظم ایرجی زاد | مسعود تجریشی | 
هیئت رئیسه دکتر محمد مهدی رجبی | دکتر گاگیک بدلیانس قلیکندی | پروفسور احمد رضا مصطفی قره باغی | دکتر یاسر شهبازی | 
       
EE4- مهندسی زلزله (Oral)
8 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s27
کنترل سازه، جداسازی لرزه ای، پایش سلامت، ارتعاشات و دینامیک سازه (2)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 شناسایی خرابی سازه با استفاده از تحلیل مودال عملکردی و الگوریتم‌های ابتکاری سخنران: دکتر علی بخشی
(EE-05-493)  
  سایر نویسندگان: حسین همایی | علی حقانی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 EE-05-489 پردازش تصاویر برای استخراج پارامترهای دینامیکی و تشخیص خرابی در سازه‌ها با استفاده از نرم‌افزار PIVLab علی بخشی | علی حقانی | حسین همایی | 
15:15 EE-05-69 پایش سلامت توربین بادی با پی سطحی توسط موجک‌های دومتعامد و اندرکنش خاک-سازه محسن مهر مطلق | آرش بهار | امید بهار | 
15:30 EE-05-588 تشخیص آسیب سازه ای با استفاده از روشهای آماری الگو محمدعلی هروی | سید مهدی توکلی | 
15:45 EE-05-573 تشخیص آسیب سازه های کامپوزیتی با استفاده از حساسیت توابع پاسخ فرکانسی نسبت به پارامتر های دینامیکی بر اساس به روز رسانی مدل Sahar Sahar Hassani | سید محمد علی هاشمی | 
16:00 EE-05-576 تعیین مکان و شدت آسیب در سازه های کامپوزیتی با استفاده از شاخصی بر مبنای بردار باقیمانده مودال و توابع پاسخ فرکانسی Sahar Sahar Hassani | فریبا شادان | 
16:15 EE-05-153 شناسایی لحظه‌ای آسیب در سازه‌‌ها براساس شناسایی تطبیقی مبتنی بر مدل کاوه کرمی | Samira Naderi | Yazdan Batmani | 
هیئت رئیسه دکتر علی بخشی | دکتر اکبر اسفندیاری | دکتر منصور ضیائی فر | دکتر مهدی پورشاء | 
       
SE8- مهندسی سازه (Oral)
8 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s28
سازه های بتنی (1) | مقاوم سازی
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
14:30 SE-01-887 ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورق‌های CFRP جواد سبزی | محمدرضا اصفهانی | 
14:45 SE-01-847 روش پیشنهادی برای محاسبه شکل پذیری تیرهای بتنی مسلح به میلگردهای GFRP سینا حسن پور | علیرضا خالو | 
15:00 SE-01-803 بررسی رفتار مدل های بتن محصور در ستون های مسلح شده با میلگرد GFRP معصومه توکل | حسن حاجی کاظمی | 
15:15 SE-01-112 Predictive model for confinement pressure of partially FRP confined concrete columns Alireza Arabshahi | Nima Gharaei Moghaddam | Mohammadreza Tavakkolizadeh | 
15:30 SE-01-113 Ultimate stress and strain models for FRP confined concrete columns with inclined fiber orientation Alireza Arabshahi | Nima Gharaei Moghaddam | Mohammadreza Tavakkolizadeh | 
15:45 SE-01-324 مقایسه عددی روش چسباندن خارجی ورقه های کربنی با روش نصب نزدیک سطح جهت مقاوم سازی اتصالات خارجی تیر به ستون بتنی Alireza Alijenab Roudy | ابراهیم زمانی بیدختی | 
16:00 SE-01-462 طرح تقویت بهینه‌ی دال‌های دوطرفه‌ی بتن‌آرمه به کمک ورق‌های FRP ابوالفضل نخعی | محمد رضا توکلی زاده | حمید شیرازی | 
هیئت رئیسه دکتر محمدرضا اصفهانی | دکتر مسعود فرزام | دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی | دکتر محمد حسین حبشی زاده | 
       
TE3- برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری (Oral)
8 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s29
مدیریت ترافیک
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
14:30 TE-03-794 بهبود عملکرد تقاطعهای غیر همسطح میدان-زیرگذر شهری از طریق اعمال شیوه کارکرد تبادلهای لوزوی واگرا در بخش همسطح آنها عبداله عسکری زمانی | مهدی فلاح تفتی | 
14:45 TE-03-767 تعیین زمانبندی بهینه چراغ راهنمایی از طریق روابط WEBSTER و نرم افزار Synchro بر مبنای HCM (منطقه مورد مطالعه: تقاطع پونه نارنج - آوینی دانشگاه در شهر بیرجند) محمد امین یساری | Hamid Marwi | مرتضی عراقی | 
15:00 TE-03-728 ارزیابی عملکرد میدان های میان گذر سجاد ذاکری بیزخی | عبدالاحد چوپانی | 
15:15 TE-03-107 بررسی مقایسه ای مدل های محاسبه ی زمان تأخیر تقاطع های چراغ دار با زمان بندی ثابت در حالت غیر اشباع (مطالعه موردی: تقاطع خیابان های اکبری و صالحی در تهران) مسیح بهشتی | سروین مولائی نسب | محمد صادقی | پگاه امینی | هما متولیان | حبیب الله نصیری | 
15:30 TE-03-688 مدلسازی تصمیم¬گیری توقف/ عبور رانندگان در تقاطع های چراغ‌دار محمد علی حقیقت | عبدالاحد چوپانی | 
15:45 TE-03-777 بررسی تأثیر تغییرات فصلی پارامترهای آب‌وهوایی بر حجم ترافیک وسایل‌نقلیه سبک در راه‌های برون‌شهری میثم عفتی | چکاوک عطرچیان | محمود داودی | 
16:00 TE-03-919 بررسی مدل های سرعت چگالی و روش تخمین چگالی با استفاده از داده های خروجی شناسگرهای ثابت Amin Sheikh | مهدی اکبری | 
هیئت رئیسه دکتر مهدی فلاح تفتی | پروفسور کریم عابدی | دکتر ناصر سلیمان بیگی | 
       
GE9- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s31
خاک‌های مسلح و روش‌های نوین بهسازی خاک (2)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 ارزیابی رفتار دیوار خاک مسلح شده بوسیله ژئوسل با مدلسازی فیزیکی سخنران: دکتر حسن قاسم زاده
(GE-05-463)  
  سایر نویسندگان: فواد چنگیزی | Arash Razmkhah | مسعود عامل سخی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 GE-05-753 تحلیل عددی ظرفیت کششی انکرهای پیچ‌وار واقع در شیروانی فربد دیلمی معزی | شوش پاشا عیسی | حسن عباس‌زاده امیردهی | 
17:15 GE-05-658 بررسی انواع روش های رایج در بهسازی لرزه ای شالوده سازه‌های تاریخی Haleh Meshkinghalam | مهرداد امامی تبریزی | محمدرضا چناقلو | 
17:30 GE-05-400 تحلیل استاتیکی رفتار دیوارهای نگهبان مسلح شده با ژئوسل رضا نورزاد | خدیجه عبداللهی آرپناهی | 
17:45 GE-05-517 بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع و عمق ژئوسنتتیک مورد استفاده در ظرفیت باربری پی احد اوریا | محمدعلی انشائی | الیار حیدرلی | 
18:00 GE-05-223 بررسی اثر نوع و فاصله لایه‌های ژئوتکستایل بر رفتار خاک ماسه‌ای با استفاده از آزمایش سه‌محوری سیاوش سیاوش | مهدی اثنی‌عشری | 
هیئت رئیسه دکتر حسن قاسم زاده | دکتر علی خوشروان آذر | دکتر شوش پاشا عیسی | دکتر مهرداد امامی تبریزی | 
       
GE10- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s32
آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی (2)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 تأثیر تغییر ترتیب لایه‌‌های رسی و ماسه‌‌ای بر شاخص رمبندگی سخنران: پروفسور وحید رضا اوحدی
(GE-10-667)  
  سایر نویسندگان: سید امیر حسین مرتضوی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 GE-05-613 مطالعه آزمایشگاهی مهار خاکریز به روش سیستم ترکیبی دیوار حائل طره ای و خاک مسلح سیدمجتبی صبورداودیان | جعفر بلوری بزاز | 
17:15 GE-05-781 ارزیابی آزمایشگاهی ظرفیت باربری شمع لوله‌ای ته‌باز کوبشی علی کمک پناه | محمد هاشمی | 
17:30 GE-05-259 بررسی رفتار گودبرداری های ساختمانی نگهداری شده با سیستم مرکب میخ کوبی و مهاربندی (انکراژ) به روش عددی توحید اخلاقی | حسین فتحی | 
17:45 GE-05-535 مطالعه و بررسی آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون سنگی مسلح به‌صورت مرکب مضاعف با ژئوسنتتیک در حالت تکی و گروه در بستر رسی مسعود مکارچیان | امیر حمیدی | 
18:00 GE-05-459 تأثیر آهک و خاکستر پوسته برنج بر خصوصیات خمیری و مقاومت فشاری خاک لس محمود رضا عبدی | مسعود حاجی علیلو بناب | زهرا جلیل زاده | 
هیئت رئیسه پروفسور وحید رضا اوحدی | دکتر علی کمک پناه | پروفسور مسعود حاجی علیلو بناب | پروفسور محمدرضا چناقلو | 
       
SE9- مهندسی سازه (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s33
سازه های فضاکار (1) | بهینه سازی
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 بهینه سازی سازه های فضاکار بر اساس نظریه قابلیت اعتماد بوسیله روش های مونت ‏کارلوی مستقیم و شبیه سازی زیرمجموعه ای و مقایسه آن ها سخنران: دکتر بهروز احمدی ندوشن
(SE-11-771)  
  سایر نویسندگان: مصطفی سپهری منش | حسینعلی رحیمی بندرآبادی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 SE-12-701 معرفی الگوریتم فراابتکاری جدید با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی بیگ‌بنگ-بیگ‌کرانچ و فیزیک مصنوعی حسین سنگتراش | حامد قوهانی عرب | محمدرضا سهرابی | محمدرضا قاسمی | 
17:15 SE-11-763 ‏ بهینه سازی سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس نظریه قابلیت اعتماد مصطفی سپهری منش | بهروز احمدی ندوشن | حسینعلی رحیمی بندرآبادی | 
17:30 SE-11-729 طراحی بهینه‎ی سازه‌های فضاکار گنبدی براساس الگوریتم‌های فراکاوشی مهدی بابایی | سمیه ملایی | 
17:45 SE-11-761 بهینه سازی دو نوع سازه فضاکار گنبدی تحت دو نوع بارگذاری متفاوت با استفاده ازالگوریتم های فراابتکاری علی ملانوری شمسی | بهروز احمدی ندوشن | 
18:00 SE-11-184 بهینه سازی سطح مقطع اعضای خرپا ها با الگوریتم ژنتیک با درنظر گرفتن تاثیر حساسیت تابع هدف نسبت به آنها احسان جهانخانی | حمید مسلمی | 
هیئت رئیسه دکتر بهروز احمدی ندوشن | دکتر محمدرضا قاسمی | دکتر سعید قلی زاده | دکتر بهزاد شکسته بند | 
       
WR2- مدیریت منابع آب (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s34
منابع آب (2)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر اندرکنش منابع آب سطحی و زیرزمینی و بر تراز آب زیرزمینی سخنران: پروفسور حمیدرضا صفوی
(WR-02-217)  
  سایر نویسندگان: Mohammad Alizadeh | Mohammad Hossein Golmohammadi | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 WR-02-922 Predicting Drought Based on SPI and RDI on 3- month Time Scale Using Artificial Neural Networks and Decision Tree Fateme Dehghani | Maryam Dehghani | 
17:15 WR-01-754 ارائه رویکردی جهت تدقیق کالیبراسیون مدل شبیه‌سازی آب زیرزمینی، مطالعه موردی: آبخوان ساحلی دشت بندرگز-نوکنده محبوبه آبیار | محمود محمد رضاپور طبری | 
17:30 WR-01-641 تعیین سهم اثرات عوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات رواناب با کاربرد رویکردهای آماری و بیلان آب حمید قاسمی | NAJMEH MAHJOURI | 
17:45 WR-05-536 ارزیابی ردپای آب و تراز آب مجازی محصول گندم در استان فارس یگانه مومن | علی اکبر حکمت زاده | 
18:00 WR-02-11 بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی و مدیریت منابع آب در دشت های منتهی به کانون گرد و غبار جنوب شرق اهواز Samira Zandifar | مریم نعیمی | الهام فیجانی | 
هیئت رئیسه پروفسور حمیدرضا صفوی | دکتر علی اکبر حکمت زاده | پروفسور احمد رضا مصطفی قره باغی | دکتر امین محمودی | 
       
HS4- سازه های هیدرولیکی و دریایی (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s35
سازه های دریایی - سواحل و بنادر (1)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 تحليل لرزه‌ای و مقايسه تأثیر نيروی امواج و زلزله وارد بر آبشکن‌ها سخنران: دکتر سید احمد نشایی
(HS-04-452)  
  سایر نویسندگان: زینب قلی نژاد کوشکی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 HS-04-502 بررسی پدیده ارتعاش ناشی از گردابه تحت جریان برای دو لوله مجاور هم فرید رسولی پیروزیان | احمد رضا مصطفی قره باغی | 
17:15 HS-04-361 Experimental Investigation of Local Scour Below a Piggyback Pipelines Due to Steady Currents Habib Hakimzadeh | Sahar Asrari | 
17:30 HS-04-280 مطالعه اختلاط آشفته عمودی در دریاچه لایه بندی شده پارسا گویا | عمار صفایی | 
17:45 HS-04-472 بررسی پدیده ارتعاش ناشی از گردابه تحت جریان برای دو لوله سوار بر هم ادیب امینی | احمد رضا مصطفی قره باغی | 
18:00 HS-04-912 بررسی عددی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی سوار بر هم تحت جریان های دائمی حامد چهره گشا | حبیب حکیم زاده | نازیلا کاردان | 
18:15 HS-04-894 بررسی رفتار توربین بادی مونوپایل با به کارگیری عناصر مرکب پر شده با بتن نگار فرحبد | مرتضی نقی پور | صالح محمدابراهیم زاده سپاسگذار | 
هیئت رئیسه دکتر سید احمد نشایی | پروفسور مرتضی نقی پور | پروفسور حبیب حکیم زاده | دکتر مجید پاسبانی خیاوی | 
       
EE5- مهندسی زلزله (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s36
کنترل سازه، جداسازی لرزه ای، پایش سلامت، ارتعاشات و دینامیک سازه (3)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 ارزیابی پاسخ غیرخطی سازه های جداسازی شده لرزه ای با استفاده از روش های تقریبی سخنران: دکتر سامان یغمایی سابق
(EE-06-888)  
  سایر نویسندگان: ابراهیم جعقری | شبنم نیک منش | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 EE-05-918 ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قاب خمشی مجهز به سیستم های جداسازی پایه صمد دهقان | یاشار یثربی نیا | 
17:15 EE-05-342 بررسی و مقایسه سیستم‌های جداساز تطبیق پذیر MRE با سیستم‌های جداساز غیرفعال الاستومریک Saeed Saeed Taghizadeh | عباس کرم الدین | 
17:30 EE-05-138 بررسی اثر جداسازهای لرزه‌‌ای دوسطحی با فرکانس متغیر بر پاسخ‌های لرزه‌ای قاب خمشی فولادی تحت زمین لرزه نزدیک و دور از گسل امین صادق حسینی | حسین عموشاهی | سید مهدی زندی آتشبار | 
17:45 EE-05-454 ارزیابی و مقایسه عملکرد لرزه‌ای جداساز آونگ اصطکاکی در حالت انحنای ثابت و انحنای متغیر در مخازن ذخیره سیالات حسین حیاتی راد | سامان باقری | 
18:00 EE-02-528 بررسی اثرات شکل طیفی رکوردهای زلزله در ظرفیت فروریزش سیستم های یک درجه آزادی دارای زوال امین نوروزی | مهدی پورشاء | 
18:15 OT-00-828 بررسی شبیه سازی عددی انتشار موج انفجار روی سازه بلند با استفاده از روش CFD Hamid قنبری | Eysa - Salajegheh | جواد سلاجقه | 
18:30 EE-05-142 بررسی اثر تغییر شعاع سطوح لغزش در جداساز پاندولی اصطکاکی دو سطحی شعاع ثابت در قاب خمشی فولادی 5 طبقه محمد سهرابی نیا | سید مهدی زندی آتشبار | حسین عموشاهی | 
هیئت رئیسه دکتر سامان یغمایی سابق | دکتر افشین مشکوه الدینی | دکتر مهدی پورشاء | دکتر محمد حسین حبشی زاده | 
       
SE10- مهندسی سازه (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s37
سازه های خاص - پوسته های استوانه ای
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی در ظرفیت کمانشی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی جدار نازک با مصالح GFRP تحت بارگذاری فشار یکنواخت خارجی سخنران: پروفسور حسین شوکتی
(SE-04-575)  
  سایر نویسندگان: علی علی پاشایی تقلیداباد | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 SE-04-378 بررسی اجزای محدودی کمانش پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیت تحت فشار محوری محمدرضا سیفی اسگ شهر | 
17:15 SE-04-55 بررسی رفتار آزمایشگاهی و عددی پوسته های استوانه ای GFRPتحت اثر بار دندانه ای Babak Sarboland | حسین شوکتی | 
17:30 SE-04-811 پوسته¬های استوانه¬ای ساندویچی با هسته خرپایی: مروری بر مطالعات تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی محمد جواد زارعی | شهاب‌الدین حاتمی | 
17:45 SE-04-556 مقایسه رفتار لرزه ای مخازن استوانه ای فولادی نگهدارنده سیال تحت اثر زمین لرزه های حوزه دور و نزدیک رضا تاری نژاد | محسن داعی | 
18:00 SE-04-757 بهینه‌یابی ورق ساندویچی با هسته لانه‌زنبوری با استفاده از الگوریتم MOPSOGA علیرضا نامور | علیرضا وثوقی | سجاد مرادی | 
18:15 SE-04-756 بهینه‌یابی پانل‌ استوانه‌ای مرکب لایه‌ای سخت شده با استفاده از الگوریتم MPSO-GA سجاد مرادی | علیرضا وثوقی | علیرضا نامور | 
هیئت رئیسه پروفسور حسین شوکتی | دکتر علیرضا وثوقی | پروفسور کریم عابدی | دکتر شیرین اسماعیلی نیاری | 
       
TE4- برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s38
راهسازی و روسازی راه (1)
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 مدل سازی عددی گسترش ترک در مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با در نظر گرفتن تئوری ویسکوالاستیسیته و رفتار ناهمگن سخنران: پروفسور فریدون مقدس نژاد
(TE-05-606)  
  سایر نویسندگان: پوریا حاجی کریمی | Ali Khodaii | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 TE-05-160 ارزیابی عملکرد و خواص پیوند چیپ سیل ساخته شده با قیر داغ و قیر امولسیونی اصلاح شده با پودرلاستیک امیر تقی خانی | آرش معتمد | 
17:15 TE-05-716 توسعه مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی دمای عمق لایه‌های آسفالتی با استفاده از داده‌های LTPP – مطالعه موردی: ایالت نِبراسکای آمریکا محمد صدیقیان فرد | نادر صولتی فر | 
17:30 TE-05-19 تاثیر پلی‏اتیلتن دانسیته بالا بر روی عملکرد خستگی و شیارشدگی روسازی ‏های انعطاف‏پذیر علیرضا آذرهوش | Mojtaba Khodadadadi | 
17:45 TE-05-340 تأثیر استفاده از قیرهای اصلاح شده با نانو مواد بر رفتار خستگی و شیارشدگی مخلوط آسفالتی یاسر یاسری آبادیان | حسن ديواندري | 
18:00 TE-05-27 Reliability Assessment of Road Pavements Subjected to Moving Surface Loads via Shakedown Concept Reza Rahmani | Seyed Mohammad Binesh | 
18:15 TE-05-110 بررسی اثر نانو ماده اکسید تیتانیوم بر خواص اپتیکی مخلوط های آسفالتی Abolfazl Sadeghi | بابک گلچین | 
هیئت رئیسه پروفسور فریدون مقدس نژاد | دکتر نادر صولتی فر | دکتر حسن افشین | دکتر عادل فردوسی | 
       
EE6- مهندسی زلزله (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s39
مقاوم سازی، بهسازی و ترمیم سازه ها
سخنران مدعو 16:30 - 17:00 طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی میان مرتبه با مهاربندهای کمانش‎تاب سخنران: دکتر مرتضی رئیسی دهکردی
(EE-04-896)  
  سایر نویسندگان: محمد کریمی فیروزجائی | محمد علی برخورداری بافقی | مهدی اقبالی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
17:00 EE-04-35 Retrofit optimization for resilience enhancement of office buildings in the refinery sites under seismic scenarios Pedram Omidian | ناصر خاجی | 
17:15 EE-05-843 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل کابلی معلق موجود بابلسر حسین پهلوان | Ali Naseri | رامتین کرباسچی | 
17:30 EE-04-748 بررسی رفتار لرزه‌ای ستونهای بتن آرمه دایره‌ای تقویت شده با کامپوزیت FRP تحت بارهای محوری متغیر Javad Mokari Rahmdel | علی محبوبه ای | عرفان شافعی | 
17:45 EE-04-515 مقایسه رفتار قاب های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربند های همگرا و واگرا شادان شادان شیروی | محمد رضا خدابخش جوینانی | حسن استادحسین | 
18:00 EE-02-43 نقش میانقاب ها در مقاوم سازی ساختمان های فولادی میثم حیدری | حمیدرضا عزیزی پسته بگلو | 
هیئت رئیسه دکتر مرتضی رئیسی دهکردی | دکتر عبدالرضا سروقد مقدم | دکتر آرش اکبری حامد | دکتر الهام قندی | 
       
MZ5- مهندسی محیط زیست (Oral)
8 خرداد  16:30 - 18:30 Online Room: http://95.80.184.254/d2s310
اثرات زیست محیطی (2)
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
14:30 MZ-02-412 پیش‌بینی ساعتی غلظت گاز ازن در تهران با استفاده از شبکه‌عصبی و رگرسیون خطی احمدعلی علایی | محسن میرزایی | محمد ارحامی | 
16:45 MZ-06-302 بررسی میزان روشنایی روز در مدارس سبز (مطالعه موردی؛ شهر مشهد) شهناز دانش | Maliheh Arab | مهدیه غیاثی فرامرز | 
17:00 MZ-06-733 توسعه شهرهای اکولوژیک: گزارش یک تجربه در شمال ایران پرند بامدادی | عزیر عابسی | حسن امینی راد | 
17:15 MZ-05-117 مروری بر انتشار بو ناشی از دامداری و مقایسه مدلسازی تئوری انتشارگوسی دانیال خورمهر | غلامرضا اسدالله فردی | 
17:30 MZ-04-119 بررسی استفاده از ترکیب شیل، کائولین و خاک رس به عنوان مواد لاینر مدفن زباله برای جذب کادمیوم اعظم نجاری نابی | کاظم بدو | 
17:45 MZ-05-357 مدل‏سازی عددی انتقال و نگهداشت نانو ذرات در محیط متخلخل اشباع: تشریح فرآیندهای حاکم، محدودیت‏ها و ویژگیهای مدلهای منتخب Mahsa - Shahi | سید موسی حسینی | سید محمدرضا علوی مقدم | 
18:00 MZ-04-700 راهنماي امکان‌سنجی جذب فلزات سنگین کادمیوم، نیکل و سرب توسط تفاله مالت و تعیین ایزوترم جذب غالب محمد شکوهیان | سید مهدی نجف زاده | 
هیئت رئیسه دکتر محمد ارحامی | دکتر گاگیک بدلیانس قلیکندی | دکتر محمد چرختاب بسیم | دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی | 
       
GE11- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
9 خرداد  09:00 - 11:00 Online Room: http://95.80.184.254/d3s11
آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی (3) | ژئوتکنیک زیست‌محیطی (2)
سخنران مدعو 09:00 - 09:30 مطالعه آزمایشگاهی مهار خاکریز به روش سیستم ترکیبی دیوار حائل طره ای و انکراژ سخنران: دکتر جعفر بلوری بزاز
(GE-05-611)  
  سایر نویسندگان: سیدمجتبی صبورداودیان | سیدمصطفی صبورداودیان | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
9:30 GE-10-562 Tailings Dam Failure Modes; Recognition and Prevention Seyed Mohsen Haeri | Amin Hasani Motlagh | Rasoul Gholami | Saman Soleymani | 
9:45 GE-10-832 تاثیر pHاولیه خاک¬های مارنی بر خصوصیات ژئوتکنیکی رعنا صالحیان | محمد امیری | 
10:00 GE-10-33 اثر حرارت بر خواص ژئوتکنیک زیست‎محیطی بنتونیت وحید رضا اوحدی | Alireza Vejdanivahid | 
10:15 GE-10-805 بررسی مقاومت رس تثبیت شده با سیمان منیزیت تولید شده از گاز CO2 میلاد طالبی | هادی محمدزاده رومیانی | حامد آبده کیخا | 
10:30 GE-05-867 بررسی تاثیر دامنه خمیری بر خاصیت خودترمیمی خاکهای رسی احمدرضا مظاهری | 
هیئت رئیسه دکتر جعفر بلوری بزاز | پروفسور قاسم حبیب آگهی | دکتر حسن قاسم زاده | دکتر مهرداد امامی تبریزی | 
       
SE11- مهندسی سازه (Oral)
9 خرداد  09:00 - 11:00 Online Room: http://95.80.184.254/d3s12
سازه های بتنی (2) | مقاوم سازی
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
9:00 SE-01-149 بررسی استفاده از بتن خودتراکم اصلاح شده با پلیمر، در مقاوم سازی پایه های بتنی پل ها Soleiman Rahmanzadeh | سعید تاریوردیلو | 
9:15 SE-01-124 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های FRP جواد سبزی | محمدرضا اصفهانی | 
9:30 SE-01-809 ارزیابی آماری روابط پیش‌بینی ظرفیت باربری در تیرهای بتن‌آرمه تقویت شده با ورق‌های FRP امیر سالار مهرآباد | جواد سبزی | احمد شوشتری | معصومه توکل | 
9:45 SE-01-778 تحلیل عددی غیرخطی رفتار چرخه ای ستونهای بتنی مسلح دارای پوششهای فولادی Ali Habibpiran | 
10:00 SE-01-783 رفتار تیر بتن مسلح مقاوم سازی شده با آلیاژSMAتحت بار مونوتونیک آرش باقرزاده | غلامرضا زمانی اهری | 
10:15 SE-07-676 ارزیابی اثر ترک‌ها در رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده به روش نصب در نزدیک سطح سید مهدیه میراعلمی | سینا حاجتی ضیابری | 
10:30 SE-01-830 ارزیابی آلیاژهای حافظه¬دار شکلی در بهبود عملکرد قاب¬های بتن مسلح تحت زلزله¬های نزدیک گسل Ahmad Seyed Mazloom | مهدی مشهدیان | محمدعلی مظفری | محمد ارشدی پور | 
هیئت رئیسه دکتر سعید تاریوردیلو | دکتر مسعود فرزام | دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی | دکتر عادل فردوسی | 
       
HS5- سازه های هیدرولیکی و دریایی (Oral)
9 خرداد  09:00 - 11:00 Online Room: http://95.80.184.254/d3s13
سازه های دریایی - سواحل و بنادر (2)
سخنران مدعو 09:00 - 09:30 ارزیابی خستگی سکوی جاکت فلزی با احتساب اثرات اندرکنش شمع-خاک-سازه(مطالعه موردی دریای عرب) سخنران: دکتر ناصر شابختی
(HS-06-49)  
  سایر نویسندگان: Sayed Saeid Tabatabaei | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
9:30 HS-04-260 بررسی پاسخ دینامیکی سازه دریایی جک-آپ بر اساس اندرکنش فونداسیون و خاک مجید شاهزیدی | ناصر شابختی | 
9:45 OT-00-691 پیش‌بینی ضرایب تمرکز تنش در اتصالات لوله‌ای T/Y شکل تقویت شده با FRP تحت لنگر داخل صفحه مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی پویا رضادوست | حسین حسین نصیرائی | 
10:00 OT-00-683 مطالعه عددی مقاومت نهایی اتصالات لوله‌ای X شکل تقویت شده با GFRP و CFRP تحت بار فشاری پویا رضادوست | سید احمد نشایی | حسین حسین نصیرائی | 
10:15 HS-11-254 مطالعه پارامتریک تاثیر مخزن ضد غلتش بر کاهش دامنه حرکت سکوی شناور فراساحلی فرهود آذرسینا | 
10:30 HS-04-450 برآورد حرکات انتقالی سکوی نیمه شناور امیرکبیر با استفاده از داده های میدانی پریسا محمدی | احمد رضا مصطفی قره باغی | عازقه امامی | 
10:45 HS-04-159 کنترل ارتعاش سکوی ثابت فلزی شابلونی تحت بار موج Masumeh Roxana Akbari | آرش بهار | سید احمد نشایی | 
هیئت رئیسه دکتر ناصر شابختی | دکتر سید احمد نشایی | پروفسور احمد رضا مصطفی قره باغی | دکتر ناصر سلیمان بیگی | 
       
EE7- مهندسی زلزله (Oral)
9 خرداد  09:00 - 11:00 Online Room: http://95.80.184.254/d3s14
کنترل سازه، جداسازی لرزه ای، پایش سلامت، ارتعاشات و دینامیک سازه (4)
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
9:00 EE-06-653 Sensitivity Analysis of Rayleigh Damping in Nonlinear Time-History Analysis of Tall Buildings Navid Gholizadeh | Shapour Tahouni | 
9:15 EE-06-264 بررسی پارامتری اثر سختی جانبی پلکان در رفتار لرزه¬ای قاب¬های خمشی فولادی و بتنی با سطوح مختلف نامنظمی پیچشی مصطفی زارع شحنه | محمدرضا میرجلیلی | 
9:30 EE-06-162 شناسایی سیستم در سازه‌های با میرایی غیرکلاسیک به کمک روش آنالیز اجزای پراکنده کاوه کرمی | فرزاد کریمی مبارک آباد | 
9:45 EE-05-406 تاثیر پل های اتصال هوایی چندگانه(Multiple Sky-Bridges) برروی پاسخ لرزه ای برج های دوقلو کوپله شده حسین پهلوان | محمد شامخی امیری | مرتضی یوسفی | 
10:00 EE-05-617 بررسی اثر جهت¬پذیری پیشرونده روی نسبت تغییرمکان غیرخطی سازه¬های تک درجه آزاد سحر پورکلهر | غلامرضا عبداله زاده | 
10:15 EE-01-864 تاثیر پالس بر نسبت تغییرمکان غیرخطی با شاخص آسیب ثابت در سیستم های سازه ای دارای زوال زهرا پوربهرام | غلامرضا عبداله زاده | احسان عمرانیان | 
10:30 EE-04-873 بررسی اثر نوع خاک بر روی نسبت تغییرمکان غیرخطی مبتنی بر شکل¬پذیری هدف سحر پورکلهر | غلامرضا عبداله زاده | 
هیئت رئیسه دکتر شاپور طاحونی | دکتر غلامرضا عبداله زاده | دکتر مهدی پورشاء | دکتر الهام قندی | 
       
TE5- برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری (Oral)
9 خرداد  09:00 - 11:00 Online Room: http://95.80.184.254/d3s15
راهسازی و روسازی راه (2)
سخنران مدعو 09:00 - 09:30 تاثیر خستگی بر قابلیت خودترمیمی به روش گرمایش القایی در آسفالت بازیافتی سخنران: دکتر سید محمد میرعبدالعظیمی
(TE-05-787)  
  سایر نویسندگان: علی جهاندیده زیارتگاه | مهیار عربانی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
9:30 TE-05-82 بررسی آزمایشگاهی مقاومت شکست مخلوط آسفالتی گرم اصلاح شده با نانو اکسید سیلیس با استفاده از آزمون خمش نیم‌دایره (SCB) رؤیا ابراهیم نیا | غلامعلی شفابخش | Mostafa Sadeghnejad | 
9:45 TE-05-18 بررسی خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی قیرهای اصلاح¬شده با نانوکامپوزیت SEBS علیرضا آذرهوش | 
10:00 TE-05-918 ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی حاوی قیرهای پلیمریزه شده با پودر لاستیک علی صحاف | سبحان سلیمانی گلسفیدی | رضا عطاریان | 
10:15 TE-05-239 مدلسازی آماری- عددی کاهش مقاومت اصطکاک سطحی در طول عمر بهره‌ برداری روسازی آسفالتی محمد مهدی خبیری | محمد مهدی مجیدی شاد | 
10:30 TE-05-747 بررسی تاثیر ترکیب روغن‌های زیستی و پودر لاستیک بر روی عملکرد دمای بالای قیر سپهر محمدی | نادر صولتی فر | 
هیئت رئیسه دکتر سید محمد میرعبدالعظیمی | دکتر علیرضا آذرهوش | پروفسور کریم عابدی | دکتر شیرین اسماعیلی نیاری | 
       
SE12- مهندسی سازه (Oral)
9 خرداد  09:00 - 11:00 Online Room: http://95.80.184.254/d3s16
سازه های خاص – پل ها و توربین های بادی
سخنران مدعو 09:00 - 09:30 تعیین مشخصات نوسانی توربین بادی 10 مگاواتی مرجع در حالت‌های مختلف اندرکنش خاک و سازه سخنران: دکتر احسان محتشمی
(SE-04-806)  
  سایر نویسندگان: محمد امین یساری | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
9:30 SE-05-922 ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای پل های عرشه جعبه ای بتن آرمه دارای نامنظمی اختلاف ارتفاع پایه و درز میانی محمد شعربافیان | عباس کرم الدین | 
9:45 SE-05-849 ارزیابی شکنندگی لرزه‌ای پل بتنی عرشه جعبه‌ای دارای اتصالات آلیاژ حافظه‌دار شکلی Abtin Abiyari Ali Abad | ساسان ساسان معتقد | هادی صیادپور | نصرالله افتخاری | 
10:00 SE-05-582 تحلیل لرزه ای پل های طویل تحت تحریک نا متجانس تکیه گاهی عزیز حسین نژاد | امین قلی‌زاد | 
10:15 SE-04-241 تحلیل پاسخ‌های لرزه‌ای توربین بادی در اثر وجود میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) رسول بشیری | احسان محتشمی | محسن خطیبی نیا | 
10:30 SE-05-638 بررسی تاثیر شدت زلزله بر پاسخ لرزه‌ای پل‌های یکپارچه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شونده سیده فاطمه لبافی | احمد شوشتری | احسان محتشمی | 
10:45 SE-04-518 Finite element modeling of quadruple adhesive bonded anchors under tensile loading Sahand Sartipi | Siamak Epackachi | 
هیئت رئیسه دکتر احسان محتشمی | پروفسور حسین شوکتی | دکتر آرش اکبری حامد | دکتر یاسر شهبازی | 
       
AP1- مهندسی معماری و شهر سازی (Oral)
9 خرداد  09:00 - 11:00 Online Room: http://95.80.184.254/d3s17
معماری و شهر سازی
سخنران مدعو 09:00 - 09:30 دگردیسی دیوارهای داخلی به نما برای پناهگاههای ضروری مدولار بر اساس شرایط آب و هوایی مختلف سخنران: دکتر فرزین حق پرست
(AP-02-797)  
  سایر نویسندگان: زهرا حقی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
9:30 AP-09-660 تحلیل قیمت مسکن و دسته بندی عوامل موثر بر آن : مرور سیستماتیک پژوهش های گذشته مجتبی مغربی | علیرضا وحدتی یزدی | 
9:45 AP-09-178 بررسی امنیت در فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: بررسی تطبیقی پارک گلستان و پارک مفاخر تبریز) Hamid Kashefiyeh | حسن قنبرزادگان | Somaye 09120927123 Karimi | 
10:00 AP-03-838 معرفی و ارزیابی انواع پویایی در نماهای ساختمانی امير حسين - صادقپور | سحر اسکندری | 
10:15 AP-02-704 Prefabricated Module Standed in Various Climate based on Extendable Geometrical Puzzled Faeze Faeze. Pakravan | Faeze Pakravan | Farzin Haghparast | 
10:30 GG-04-281 ناوبری درون ساختمانی با استفاده از گوشی همراه در ساختمان‌های پیچیده در شهر هوشمند اسماعیل اسماعیل سعادت‌زاده | Rahim Aliabbaspour | علیرضا چهرقان | 
10:45 TE-04-228 ارائه معماری منطبق بر کلان داده‌های حمل و نقل و ترافیک شهرهای بزرگ نمونه موردی: کلان داده‌های ترافیکی شهر تهران شهریار افندیزاده | امیرمسعود معمارنژاد | 
هیئت رئیسه دکتر فرزین حق پرست | دکتر عباس غفاری | دکتر مینو قره بگلو | پروفسور محمدرضا چناقلو | 
       
WR3- سازه های هیدرولیکی و دریایی (Oral)
9 خرداد  09:00 - 11:00 Online Room: http://95.80.184.254/d3s18
هیدرولوژی
سخنران مدعو 09:00 - 09:30 تخمین حدود پیش‌بینی شبکه عصبی مصنوعی برای مدلسازی بار معلق رسوب سخنران: دکتر الناز شرقی
(WR-10-559)  
  سایر نویسندگان: ناردین جباریان پاک نژاد | وحید نورانی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
9:30 WR-10-779 بررسی روش های مختلف تصحیح خطای محصولات بارش ماهواره TRMM (مطالعه موردی : استان اصفهان) Sepide Mostafavi | محمدرضا کاویانپور | حمیدرضا سجادی | 
9:45 WR-10-268 پیش بینی جریان روزانه با استفاده از رویکرد ترکیبی موجک-درخت M5 (مطالعه ی موردی: رودخانه ی خشکرود) فريبا فريبا آذرپيرا | سجاد شهابی | سجاد شهابی | 
10:00 WR-10-558 بررسی چالش‌های به‌کارگیری داده‌های مورد نیاز برای مدلسازی هیدرولوژی اجتماعی بهزاد رهنما | فرزین نصیری صالح | نیلوفر نجفی توه خشکه | 
10:15 WR-11-837 برآورد عدم قطعیت ناشی از سناریوهای تغییر اقلیم در پیش بینی بارش و دما با استفاده ازآنالیز موجک ایمان رحیمی | محمدحسین گل محمدی | مریم ذکری | 
10:30 HS-01-469 بررسی تغییرات منشا رسوبات ورودی به تالاب انزلی پیام زنگانه رنجبر | مرضیه خسروپسند | 
هیئت رئیسه دکتر الناز شرقی | دکتر محمد گل محمدی | پروفسور حبیب حکیم زاده | دکتر امین محمودی | 
       
MM4- مدیریت ساخت (Oral)
9 خرداد  09:00 - 11:00 Online Room: http://95.80.184.254/d3s19
ارزیابی روش های ساخت
سخنران مدعو 09:00 - 09:30 افزایش خودکارسازی بازرسی اتلاف های فرآیند های ساخت و ساز با بهره گیری از شناسایی و ردیابی اشیاء سخنران: دکتر مجتبی مغربی
(MM-09-284)  
  سایر نویسندگان: علی نبی زاده | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
9:30 MM-05-363 طبقه‌بندی عوامل و معیارهای موفقیت در ساخت سد با تأکید بر کاهش زمان و هزینه ساخت در سدهای مخزنی ایران (مطالعه موردی سد مخزنی سرنی) امین فرازیان | 
9:45 MM-05-870 تأثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان در اجرای موفق پروژه های ساخت و ساز در ایران مسعود احمدوند | میلاد سلیمانی | حسین اقبالی | 
10:00 MM-05-872 طراحی مدل بهبود شرایط کارگاهی به منظور افزایش بهره وری کارکنان پروژهای ساختمانی محمدرضا پازوکی | مسعود احمدوند | حسین اقبالی | Negar Habibi | 
10:15 MM-05-911 ارائه الگوی مدیریت زمان با رویکرد کاهش تأخیرزمانی در پروژه های عمرانی Negar Habibi | مسعود احمدوند | حسین اقبالی | محمدرضا پازوکی | 
10:30 MM-07-407 بررسی سیستم‏ها و تکنولوژی‏های چاپ سه بعدی در مهندسی عمران و چالشهای علم مواد Mohammad Zaman Kabir | فرید وفادار | تارا حبیبی | 
10:45 MM-07-923 Investigating the Use of Electronic Communications in construction sites S Mahdi Hosseinian | Ehsan Afshar | 
هیئت رئیسه دکتر مجتبی مغربی | دکتر مسعود احمدوند | دکتر حسن افشین | دکتر محمد حسین حبشی زاده | 
       
GE12- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s21
خاک‌های مسلح و روش‌های نوین بهسازی خاک (3) | مکانیک خاک‌های غیراشباع
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 Stability Analysis of an Unsaturated Embankment Located on a Saline Loess Stratum Based on the Filter Paper Results سخنران: Dr. Hamed Sadeghi
(GE-03-257)  
  سایر نویسندگان: Ali Kolahdooz | Mohammad Mehdi. Ahmadi | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 GE-05-628 بررسی مروری اصلاح شیمیایی خاک های رسی واگرا رضا فرجی | حسن شرفی | احسان حق شناس | 
11:45 GE-05-816 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مصالح پوزولانی و نانو رس در اصلاح رفتار خاکهای واگرا Mohsen Mohsen Ezzati | 
12:00 GE-02-670 بررسی تاثیر معادلات غیر خطی ضریب تحکیم بر زمان تحکیم خاکهای ریزدانه نوید شاملو مقدم | امیر بذرافشان مقدم | 
12:15 GE-08-449 رفتار رس آمل تثبیت شده با صدف‌های ساحلی در آزمایش تک‌محوری فاطمه مقیمی | رضا نورزاد | رضا علیجانی شیروانی | 
هیئت رئیسه دکتر حامد صادقی | دکتر جعفر بلوری بزاز | دکتر رضا نورزاد | دکتر مهرداد امامی تبریزی | 
       
GE13- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s22
دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ ای (3)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 مدلسازی فیزیکی گروه شمع با قابلیت زهکشی در خاک روانگرا توسط میزلرزه سخنران: عبدالحسین حداد
(GE-02-403)  
  سایر نویسندگان: امیرعباس ریاحی خو | صابر نوکنده | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 GE-02-787 مدلسازی عددی دینامیکی دو بعدی انتشار گسلش در خاک احمد رحیمی | مهدا مرتضوی زنجانی | عباس سروش | 
11:45 GE-02-567 تأثیر نسبت شکل دره های ذوزنقه ای بر پاسخ لرزه ای سطح زمین مهدی پنجی | آرش امدادی سیاه پیرانی | 
12:00 GE-02-136 کاهش شدت زلزله های قوی ناشی از پاسخ غیر خطی خاک زهرا نوشین علیپور | رضا صالح جلالی | 
12:15 GE-02-860 بررسی فاصله مجاز انواع سازه ها از محل عملیات تراکم دینامیکی بر اساس استاندارد های مختلف امیررضا کرمانی | امیر حمیدی | 
12:30 GE-01-212 طراحی پارامترهای پرده ی تزریق ساختگاه سد گردیان براساس درجه درزه داری و شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) سمیرا شمسی | قدرت برزگری | امیر علیپور مقتدر | 
هیئت رئیسه دکتر عبدالحسین حداد | پروفسور محمدحسین امین‌فر | پروفسور امیر حمیدی | دکتر مجید پاسبانی خیاوی | 
       
SE13- مهندسی سازه (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s23
سازه های بتنی (3) | کاربرد بتن الیافی- تاثیر حرارت بالا
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 ارائه چارچوبی برای مدل‎سازی عددی دال‌های بتنی تقویت‌شده با الیاف فولادی (SFRC) و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار خمشی آن‌ها سخنران: دکتر وحید بروجردیان
(SE-01-785)  
  سایر نویسندگان: فرشید رحیمی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 SE-01-460 بررسی مروری اثر الیاف فولادی در رفتار تیرهای همبند (کوپله) علی شعاری | حسن افشین | علیرضا محمدجعفری صادقی | 
11:45 SE-01-697 بررسی عددی رفتار خمشی و برشی تیرهای بتن مسلح HPFRCC علی فهیمی | غلامرضا زمانی اهری | 
12:00 SE-01-209 مقاومت خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از بتن فوق توانمند مسلح با الیاف فولادي درمعرض حرارت بالا آیلین منعمی | ابراهیم زمانی بیدختی | فرشید علایی | محمد گندمکار | 
12:15 SE-07-587 تأثیر آتش سوزی بر کاهش مقاومت و زمان فروریزش تیر بتن مسلح وحيد جعفري دليگاني | حسن استادحسین | امیرحسین باغبانی | 
هیئت رئیسه دکتر وحید بروجردیان | دکتر مسعود فرزام | دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی | دکتر عادل فردوسی | 
       
HS6- مدیریت منابع آب (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s24
مهندسی آب و مدیریت سیلاب
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سدها با تلفیق نرم افزارهای ArcGIS و HEC-RAS سخنران: دکتر میرعلی محمدی
(HS-09-108)  
  سایر نویسندگان: مهدی ابراهیمی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 HS-09-707 تخمین خسارت پست های برق در اثر سیلاب در یک منطقه شهری پروانه محرمخانی | بابک امیدوار | احمد نوحه گر | 
11:45 HS-08-859 مدلسازی بارش- رواناب و بررسی سيلاب در حوضه آبريز با استفاده از نرم افزارHEC-HMS رامتین صبح خیز فومنی | برات مجردی | 
12:00 HS-09-632 تحليل چندمتغيره فراواني سيلاب با استفاده از توابع کوپلا، مطالعه موردي: سیلاب‌های ورودی به سد شهيد عباسپور فائزه چهریان | حمیدرضا صفوی | Mohammad Hossein Golmohammadi | فرشاد رضائی | 
هیئت رئیسه دکتر میرعلی محمدی | دکتر احمد نوحه گر | پروفسور حبیب حکیم زاده | دکتر امین محمودی | 
       
TE6- برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s25
راهسازی و روسازی راه (3)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 ارائه مدل ریاضی اندرکنش مدول سفتی و عمق شیارشدگی در روسازی آسفالتی حاوی افزودنی های بازیافتی سخنران: دکتر ندا کامبوزیا
(TE-05-545)  
  سایر نویسندگان: سید محمد میرعبدالعظیمی | سروش رساطلب | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 TE-05-236 تعیین اثر مشخصات شکستگی و ابعاد سنگدانه در مصرف آب در طرح اختلاط رویه‌های بتنی با الگوی گروه‌بندی داده‌ها محمد مهدی خبیری | محمد مهدی مجیدی شاد | 
11:45 TE-05-822 بررسی تاثیر استفاده از ماده ی تغییرفازدهنده در بتن روسازی راه در مواقع یخبندان نسیم مسیبی | مرتضی مدح خوان | 
12:00 TE-05-186 ارزیابی تاثیر افزودنیهای مختلف بر خصوصیات روسازی بتنی خود ترمیم شونده سروس حاجی حسنی | محسن عموزاده عمرانی | 
12:15 TE-05-819 ارزیابی وضعیت روسازی شهری با استفاده از داده های موقعیت مکانی (بر پایه GIS) و سنسور‌های گوشی های هوشمند پرهام کمالی سروستانی | رضا جلال کمالی | 
هیئت رئیسه دکتر ندا کامبوزیا | دکتر محمد مهدی خبیری | دکتر محمد چرختاب بسیم | دکتر علیرضا بابائیان امینی | 
       
SE14- مهندسی سازه (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s26
سازه های فضاکار (2) | رفتار خرابی
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 مطالعه آزمایشگاهی و عددی در رفتار خرابی عضو کمانش-کنترل پیشنهادی در سازه های فضاکار مشبک دولایه سخنران: پروفسور محمدرضا چناقلو
(SE-04-2)  
  سایر نویسندگان: محمد محمد خیراللهی دهخوارقانی | کریم عابدی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 SE-11-144 معرفی آرایش جدید چندلایه برای سیستم دیاگرید جهت ساخت سازه‌های بلندمرتبه سیدحسین توفیقی اسفهلان | کریم عابدی | 
11:45 SE-11-207 بررسی رفتار پایداری گنبدهای مشبک تک لایه با اتصالات نیمه صلب با استفاده از روشی جدید جهت وارد کردن آثار انعطاف پذیری اتصالات مجید طاهری | محمدرضا چناقلو | 
12:00 SE-02-289 بررسی زوایای اتصالات در سازه های فضاکار مشبک تک لایه با فرم آزاد هادی اسمعیل نژاد | محمدرضا چناقلو | 
12:15 SE-04-3 Seismic evaluation of double-layer space structures (DLSS) using conventional and enhanced pushover analysis methods Mohammad Mohammad. Kheirollahi | Karim Abedi | Mohammad Reza Chenaghlou | 
12:30 SE-11-621 بررسی اثر ناکاملی در طول اعضا در رفتار پایداری سازه¬های چلیکی دولایه تحت بار برف نامتقارن ناصر وحیدی | 
هیئت رئیسه پروفسور محمدرضا چناقلو | دکتر شاهرخ مالک | پروفسور کریم عابدی | دکتر یاسر شهبازی | 
       
EE8- مهندسی زلزله (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s27
تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 بررسی عملکرد لرزه‌ای اتصال تیر به ستون قوطی شکل مجهز به میراگر تی شکل شکافدار سخنران: دکتر بهزاد شکسته بند
(SE-02-122)  
  سایر نویسندگان: Khadije Bayat | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 EE-02-919 بررسی عددی تاثیر بارگذاری متوالی بر رفتار اتصالات خمشی فولادی سعید مرادپور | کاظم شاکری | وحید اکرمی | 
11:45 SE-09-618 شکل هندسی بازشو در موقعیت های متفاوت پانل بر عملکرد لرزه ای سیستم دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقه ای بابک بهداروندی شیخی | فرشته امامی | 
12:00 SE-02-52 بررسی رفتار لرزه ای قاب های فولادی مجهز به مهاربندهای کمانش تاب با هسته کوتاه سعید رادپور | نادر هویدایی | 
12:15 EE-02-402 بررسی رفتار تیرهای طره ای فولادی مستطیلی توخالی تحت بارگذاری چرخه ای میلاد داناپور | حسن علیجانی مقدم | 
12:30 SE-02-6 بررسی تأثیر بازشوهای ساده و سخت شده بر رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی با روش اجزای محدود Vahid Bahreini | سینا خادمی بحرینی | 
هیئت رئیسه دکتر بهزاد شکسته بند | دکتر شاپور طاحونی | دکتر آرش اکبری حامد | دکتر نادر هویدایی | 
       
EE9- مهندسی زلزله (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s28
کنترل سازه، جداسازی لرزه ای، پایش سلامت، ارتعاشات و دینامیک سازه (5)
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 کنترل نیمه فعال سازه محک با استفاده از کنترلر LQG همراه با یک سیستم فازی سخنران: دکتر عباس کرم الدین
(EE-05-444)  
  سایر نویسندگان: سید حسین فضائلی حسینی نژاد | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 EE-05-68 کنترل فعال ساختمان های بلند در برابر نیروهای زلزله با استفاده از سیستم ژیروسکوپ اسمعیل مرادی | سعید پورزینلی | 
11:45 EE-05-736 تاثیر ورودی های کنترلگر فازی بر کنترل فعال سازه ها Iman Sadrinejad | سهیل عیسی زاده آستارایی2 | پریسا خلیل زاده | 
12:00 EE-01-604 تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر نسبت تغییرمکان غیرخطی سیستم های سازه ای دارای زوال زهرا پوربهرام | غلامرضا عبداله زاده | احسان عمرانیان | 
12:15 SE-09-653 بررسی کاهش درجات آزادی سازه ها به روش فرآیند بسط کاهش معادل سیستم در تشخیص خرابی سازه ها شاهین لعل عارفی | امین قلی‌زاد | سید محمد سید پور | 
12:30 SE-09-879 بررسی تاثیر تعداد مود در تشخیص خرابی سازه ها علی . محلاتی | حامد قوهانی عرب | محمدرضا قاسمی | 
هیئت رئیسه دکتر عباس کرم الدین | دکتر حسین غفارزاده | دکتر مهدی پورشاء | دکتر شیرین اسماعیلی نیاری | 
       
GG2- ژئودزي و ژئوماتيک (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s29
ژئودزي و ژئوماتيک (2)
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:00 GG-09-292 مروری بر پژوهش های نوین شناسایی آسیب در سازه ها بر اساس تصاویر ماهواره ای و هوایی غلامرضا قدرتی امیری | محمد محمدی ده چشمه | محدثه السادات محمدی نسب | Zahra Daraei | 
11:15 GG-13-682 بررسی تغییرات زمانی موقعیت ایستگاه‌های شبکه تعیین موقعیت آنی تهران علی سام خانیانی | محمد فلاح | 
11:30 GG-09-448 پایش باغات مرکبات با استفاده از تصاویر چند طیفی سنجش از دور دلارام دریواسی | عبادت قنبری پرمهر | محمدرضا حیدریان | 
11:45 GG-09-17 شناسایی آب های سطحی با رویکرد ادغام داده های سنجنده های سنجش از دور سنتینل-2 و لندست-8 Mostafa Saghafi | احمد احمدی | بهناز بیگدلی | 
12:00 GG-09-195 ارزیابی محصولات دمای سطحی سنجنده مادیس در تهران از سال 2003 تا 2012 علی سام خانیانی | سید مصطفی مصطفی قریشی امیری | 
12:15 GG-09-57 بررسی و ارزیابی تاثیرات رطوبت سطحی خاک بر داده های تصاویر چندطیفی ماهواره سنتنیل 2 و ارائه الگوریتمی برای برآورد مقدار رطوبت خاک Saman Rabiei | مسعود تجریشی | 
12:30 GG-03-145 ارائه روشی برای پهنه بندی خطر زلزله در شهر تهران با استفاده از روش های طبقه بندی نظارت شده و ادغام اطلاعات فاطمه موحدی اصل | محمد شامخی امیری | بهناز بیگدلی | 
هیئت رئیسه دکتر غلامرضا قدرتی امیری | دکتر سید باقر فاطمی | دکتر امین علیزاده نائینی | پروفسور احمد رضا مصطفی قره باغی | 
       
MM5- تکنولوژی بتن (Oral)
9 خرداد  11:00 - 12:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s210
عمل آوری - ANN
سخنران مدعو 11:00 - 11:30 تاثیر پودر سنگ بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن پودری واکنشی (RPC) سخنران: دکتر حميد رحماني
(SE-01-182)  
  سایر نویسندگان: نوشین محمدزاده چاوشان | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
11:30 SE-12-899 پیش¬بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از الگوریتم¬های رگرسیونی یادگیری ماشین نعیم روشن | منصور قلعه نوی | امیر اسماعیل خسروی | 
11:45 MM-02-152 بررسی خواص مکانیکی بتن غلتکی از نوع CBM جهت کاربرد در روسازی حامد علی گل نیا | محمد بهمنی | محمود یعقوبی بایعکلایی | Mohammad Yousefpour | حسین یوسف پور | 
12:00 MM-04-542 تاثیر عملکردی نانوذرات سیلیس بر بتن پریسا اسکندرلو | رضا میرزایی | حامد نیرومند | مهدی منتظری پور | 
12:15 SE-01-490 بررسی تاثیر عوامل اجرایی و عمل‌آوری بتن بر مقاومت فشاری بتن خلیل صیدی | علی اکبر یحیی آبادی | 
هیئت رئیسه دکتر حميد رحماني | دکتر علی صدر ممتازی | دکتر حسن افشین | دکتر الهام قندی | 
       
GE14- مهندسی ژئوتکنیک (Oral)
9 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s31
خاک‌های مسلح و روش‌های نوین بهسازی خاک (4)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 بررسی آزمایشگاهی اثر روکش ژئوسنتتیک بر عملکرد ستون سنگی در خاک غیراشباع سخنران: دکتر سید محمد رضا امام
(GE-05-464)  
  سایر نویسندگان: محمدمسعود فریور | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 GE-05-668 ارزیابی کاهش روانگرایی خاک¬های لایه¬ای ماسه¬ی اشباع با استفاده از ستون¬های سنگی: بر پایه¬ی مدل¬سازی سه بعدی علی عسگری | محمد کاظمی | 
15:15 GE-05-762 بررسی تأثیر لایه ­های ژئوتکستایل پر شده از درشت دانه بر ظرفیت باربری خاک ماسه ­ای الیار حیدرلی | احد اوریا | محمدعلی انشائی | 
15:30 GE-05-898 مقاومت روانگرایی ماسه‌های سیلت‌دار تقویت شده با فیبر تحت بارگذاری چرخه‌ای سید هادی بهادری | علیرضا صمدزاده | هادی کاه فروش | سهیل قدر | 
15:45 GE-02-878 رابطه سرعت موج برشی و عددSPT در خاکهای شهر اردبیل لیلا سیدسلیمانی | Ebrahim Asghari Kaljahi | 
16:00 GE-08-180 بررسی همبستگی مابین سرعت موج برشی و آزمایش نفوذ استاندارد و ارائه رابطه - مطالعه موردی محدوده شهر تبریز مجتبی داداش زاده فلاحی | حمید چاکری | محمد شرقی | 
هیئت رئیسه دکتر سید محمد رضا امام | دکتر حسن قاسم زاده | دکتر حامد صادقی | دکتر مهرداد امامی تبریزی | 
       
SE15- مهندسی سازه (Oral)
9 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s32
سازه های بتنی (4) | قاب ها و ستون های کوتاه
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 بررسی هزینه چرخه عمر قابهای بتن آرمه تاب آور با سطح طراحی ارتقاء یافته سخنران: دکتر علیرضا مناف پور
(SE-01-329)  
  سایر نویسندگان: بهرام بهرام محمدپور | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 SE-01-764 اثر مقاومت بتن بر رفتار قاب‌های فولادی مرکب پوشیده شده با بتن تحت اثر بارگذاری چرخه‌‌ای با استفاده از نرم افزار اجزای محدود آباكوس مرتضی ملکیان | سید مجتبی موسوی نژاد | 
15:15 SE-01-512 مقايسه جابجايي ماندگار در قاب‌‌هاي خمشي بتنی طراحي شده با روش‌‌هاي مبتني بر نيرو و تغييرمکان مستقیم سالار منیعی | Saadi Ghazvineh | 
15:30 SE-01-56 Effect of End Walls in Tall Buildings with Square Plan and Concrete Frames under Wind Load Mehran Akhavan Salmassi | Ali Kheirodin | Ali Hemmati | 
15:45 SE-01-12 مدلسازی منابع عدم قطعیت در ارزیابی ایمنی ستون های کوتاه بتن مسلح Ahmad Reyhani | حسین شهرکی | 
16:00 SE-01-654 بررسی β در رابطه شاخص خسارت پارک و انگ برای ستون های کوتاه مستطیلی شیما قربانی | سید احمد انوار | 
16:15 SE-01-80 مدل سازی میانقاب مصالح بنایی در رفتار قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از اعضای قطری معادل در نرم افزار OpenSEES محبوبه میلانی شیروان | حسین شهرکی | علی اکبر یحیی آبادی | 
هیئت رئیسه دکتر علیرضا مناف پور | دکتر طالب مرادی شقاقی | دکتر آرش اکبری حامد | دکتر عادل فردوسی | 
       
HS7- سازه های هیدرولیکی و دریایی (Oral)
9 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s33
ابزارها و فناوری های نوین در مهندسی آب
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 مطالعه عددی رفتار دیوارهای ساحلی بتنی مسلح شده با آرماتورهای FRP سخنران: دکتر حمید احمدی
(HS-04-30)  
  سایر نویسندگان: علی پشت چی اسکویی | اسماعیل زوار | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 HS-08-296 توسعه سامانه تخمین رطوبت خاک با استفاده از داده های ماهواره ای سید علی عزیزی | علی عباسی | 
15:15 HS-07-291 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سنگدانه های طبیعی برای کاهش تبخیر از مخازن آب سعید صفری | علی عباسی | ناصر حافظی مقدس | 
15:30 HS-07-539 بررسی سیستمهای قابل استفاده در تولید انرژی از پتانسیل گرمایی دریای کاسپین میلاد رئوفی | پیام زنگانه رنجبر | 
15:45 HS-07-126 The effect of wavelet-based denoising in the prediction water level of Urmia lake Samira Nematzadeh | Ali Nematzadeh | Farnaz Farnaz. Daneshvar Vousoughi | 
16:00 HS-10-733 کاربرد علم هیدرولیک در هدایت ماهی ها به پایین دست نیروگاه های برق آبی و سدها محمدرضا مداحی | ناهید اکبری | Majid Rahimpour | 
16:15 HS-06-572 بررسی شاخص‌های حساس به خرابی برای پایش سلامت سکوهای دریایی رستم رهگذر | علیرضا عظیمی | مریم بیطرف | 
هیئت رئیسه دکتر حمید احمدی | دکتر پیام زنگانه رنجبر | دکتر مریم بیطرف | پروفسور احمد رضا مصطفی قره باغی | 
       
EE10- مهندسی زلزله (Oral)
9 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s34
کنترل سازه، جداسازی لرزه ای، پایش سلامت، ارتعاشات و دینامیک سازه (6)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 اثر اندرکنش خاک و سازه بر تعیین نیروی لغزش قاب فلزی دوگانه مجهز به میراگر اصطکاکی سخنران: دکتر حامد حمیدی
(SE-12-824)  
  سایر نویسندگان: فرناز رفیع | جواد واثقی امیری | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 EE-05-137 تعیین پارامترهای بهینه و بررسی عملکرد لرزه‌ای میراگر جرمی هماهنگ شده زمین قلاب مازیار فهیمی فرزام | محمد چرختاب بسیم | 
15:15 EE-05-421 مطالعه‌ی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر تراز نصب و پارامترهای دینامیکی میراگرهای جرمی تنظیم شده بر روی پاسخ سیستم‌های دینامیکی چند درجه آزادی محمد قاسم سحاب | 
15:30 EE-02-850 بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قاب خمشی با میراگر ویسکوز غیرخطی در رکوردهای نزدیک گسل منصور باقری | امین وداد | 
15:45 SE-02-356 ارزیابی شکنندگی لرزه ای سازه فولادی مهاربندی شده با میراگر اصطکاکی انتقالی تحت زلزله ی حوزه دور پدرام مکوندی | حامد تجملیان | مهدی یزدیان | 
16:00 SE-02-347 مقایسه منحنی شکنندگی در سازه‌های دارای میراگر اصطکاکی لغزشی تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک سحر برهان | حامد تجملیان | مهدي يزديان | 
هیئت رئیسه پروفسور جواد واثقی امیری | دکتر امیر کیوان قربانی | دکتر مهدی پورشاء | دکتر محمد چرختاب بسیم | 
       
TE7- برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری (Oral)
9 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s35
راهسازی و روسازی راه (4)
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 مقایسه دمای سطح لایه‌های آسفالتی رنگی با استفاده از آزمایش میدانی سخنران: دکتر نادر صولتی فر
(TE-05-722)  
  سایر نویسندگان: Farhad Farhad Tabatabaei | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 TE-05-525 بررسی اجرای روسازی بتن غلتکی در محور بیرجند - قاین و مقایسه با روسازی آسفالتی از جنبه های فنی، اجرایی واقتصادی مرتضی عراقی | فائزه وفائی زاده | فاطمه نجیبی | 
15:15 TE-05-210 بررسي و مقايسه خصوصیات مکانیکی روسازيهاي بتن غلتكي حاوي افزودنيهاي مختلف محسن عموزاده عمرانی | علي اكبر خالقيان | 
15:30 TE-05-10 ارزیابی اصلاحی بر طول شیب بربلندی جهت تأمین ضابطه حداکثر طول مجاز منحنی‌های اتصال تدریجی سیدمحمدضیا علوی | آرمان حمیدی | 
15:45 TE-05-345 ارزیابی عملکرد برشی در آسفالت گرم مرتضی موری مدرسی | حسن ديواندري | 
هیئت رئیسه دکتر نادر صولتی فر | دکتر علیرضا آذرهوش | دکتر مرتضی موسوی | پروفسور کریم عابدی | 
       
SE16- مهندسی سازه (Oral)
9 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s36
سازه های بنایی
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای برج آجری گنبد قابوس سخنران: دکتر ساسان عشقی
(EE-07-494)  
  سایر نویسندگان: مانا حجازی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 SE-03-390 مسجد کبود تبریز: شناخت رفتار سازه ای با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی امیرحسین کریمی | 
15:15 SE-03-890 بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای سازه های بنّایی سنّتی (مطالعه موردی: ساختمان قدیم شهرداری خوی) سعید امین خانی | محمد چرختاب بسیم | محمدرضا چناقلو | جواد میزانی | علی قوردوئی میلان | 
15:30 SE-03-580 تاریخانه دامغان، میراث دوره ساسانیان؛ شناخت رفتار سازه ای با استفاده از معیار پلاستیسیته بتن آسیب دیده امیرحسین کریمی | 
15:45 SE-03-196 بررسی مقاومت و شکل‌پذیری دیوارهای خشتی مقاوم سازی شده به روش کاشت نزدیک سطح تحت بارهای چرخه‌ای علی زاهدی | ابوالفضل اسلامی | رضا مرشد | 
16:00 SE-03-566 کاربرد روش اجزاء محدود غیر خطی در شناخت رفتار سازه ای برج علاءالدین ورامین در استان تهران امیرحسین کریمی | 
16:15 EE-04-419 مدل سازی عددی دودکش تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی امیررضا رضائی | امیرحسین کریمی | 
هیئت رئیسه دکتر ساسان عشقی | دکتر ابوالفضل اسلامی | پروفسور محمدرضا چناقلو | دکتر محمد حسین حبشی زاده | 
       
MM6- مدیریت ساخت (Oral)
9 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s37
مدیریت پروژه
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
14:30 MM-09-156 بررسی کاربرد الگوریتم های یادگیری ماشین در مهندسی و مدیریت پروژه های ساخت نگین بابایی | غلامرضا هروی | Mohammad Hadi Charkhakan | 
14:45 MM-08-303 آموزش ایمنی در پروژه‌های ساخت با استفاده از شبیهسازی محیط واقعی برپایه تلفنهای همراه هوشمند Mehrshad Dorri | مجتبی مغربی | 
15:00 MM-08-889 آسیب‌شناسی شیوه تحویل موقت و قطعی پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی شهرداری تهران) کیوان آقابیک | کریم روشن بخت | 
15:15 MM-08-862 تحلیل تجربی هزینه‌های غیرمالی تحمیلی به شهرداری آجین ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی سید مهدی حسینیان | حمید اسدی | 
15:30 MM-08-706 شناسایی و ارزیابی نقش سیستم نظارتی کارفرما و پیمانکار در بهبود عملکرد ایمنی پروژه‏ های صنعت ساخت رویا رئیسی نافچی | غلامرضا هروی | Hossein Karimi | 
15:45 MM-08-171 شناسایی و مقایسه اهمیت نسبی شاخص‌های اولویت‌بندی اقدامات تعمیر و نگهداری در شبکه پل‌های شهری با رویکرد مدیریت دارایی مینا حیدری | غلامرضا هروی | امیر امین شکروی | 
16:00 MM-08-332 برنامه ریزی ساخت با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و الگوریتم ژنتیک احسان نیک گفتار | محمد گل محمدی | 
16:15 MM-08-766 حل مسأله احتمالی زنجیره تأمین حلقه بسته سیمان با مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از ترکیب الگوریتم های جست و جوی ویروس و تبرید شبیه سازی شده نیما امانی | علی نوری شاد | 
هیئت رئیسه دکتر غلامرضا هروی | دکتر محمد گل محمدی | دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی | دکتر یاسر شهبازی | 
       
HS8- سازه های هیدرولیکی و دریایی (Oral)
9 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s38
مهندسی آب و روش های عددی و رسوب
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 Scalable wall-function and Menter-Lechner approach comparison in flat-plate turbulent boundary layer سخنران: Reza Ghiassi
(HS-02-665)  
  سایر نویسندگان: Ali Eidi | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 HS-02-814 مقایسه تاثیر استفاده از الگوی‌های‌ مختلف تخمین شار در حل عددی معادله آب کم‌عمق شبنم حیدری فر | سپهر بندامیری | ناصر طالب بیدختی | سید محراب امیری | 
15:15 HS-02-695 الگوی جریان در تقاطعات T شکل با مقاطع عرضی ذوزنقه ایی atefe . Mohammadi | میترا جوان | 
15:30 HS-01-358 Investigation of Boundary Layer Theory in Gravel-Bed River (Case Study: Lasem River) Hossein Afzalimehr | Ehsan Shahiri | Ali Eidi | Sanaz Hadian | 
15:45 HS-01-638 شبیه سازی سه بعدی رسوب گذاری ناشی از موج و جریان های رودخانه ای در بندرانزلی مهرنوش توکلی اسکویی | حبیب حکیم زاده | 
16:00 HS-09-61 بررسی عددی سرعت جریان و تنش برشی در کانالهای مرکب پیچان با مقطع ذوزنقهای با نرم افزار OpenFOAM مهدی انرجان کوچه باغ | میرعلی محمدی | 
16:15 HS-11-869 بررسی عددی تاثیر تبدیل¬های جریان در تقاطع کانال¬های تجمیع شونده بر روی توزیع سرعت طولی و حداکثر سرعت فاطمه طالبی | 
هیئت رئیسه دکتر رضا غیاثی | دکتر میرعلی محمدی | پروفسور حبیب حکیم زاده | دکتر امین محمودی | 
       
MZ6- مهندسی محیط زیست (Oral)
9 خرداد  14:30 - 16:30 Online Room: http://95.80.184.254/d3s39
مدیریت پسماند
سخنران مدعو 14:30 - 15:00 تصفیه تکمیلی شیرابه خروجی از تصفیه‌خانه یکی از مراکز دفن پسماند شهر تهران به شیوه UV/H2O2 سخنران: دکتر نادر مختارانی
(MZ-03-264)  
  سایر نویسندگان: رضا رحیمی | 
زمان کد مقاله عنوان نویسندگان
15:00 MZ-03-377 مکان یابی محل های دفن زباله مبتنی بر تحلیل های GIS بر اساس قوانین سازمان محیط زیست ایران در محدوده ی استان مازندران Yasaman Yasaman Amirsoleymani | عزیر عابسی | یاسر ابراهیمیان قاجاری | 
15:15 MZ-03-265 مکان یابی و مدیریت دفن پسماندهای صنعتی شهرستان ساری با استفاده از مدل AHP در محیط نرم افزار ArcGIS نوید خانه کشی | فریبا شادان | 
15:30 MZ-03-774 Evaluation of the Potential Use of Municipal Solid Waste for Recovery Options: a Case Study of Fars Province Ayoub Karimi-Jashni | Laleh Mahmoudian-Boroujerd | Nasser Talebbeydokhti | 
15:45 MZ-03-547 بررسی پیرولیز پسماندهای پلاستیکی پرکاربرد با تمرکز بر تولید محصول مایع سیدامیرحسین نجیب | تقی عبادی | بابک خرسندی | 
16:00 MZ-03-852 Bio-hydrogen production from food waste by a co-culture of Clostridium acetobutylicum and Rhodobacter sphaeroides Solmaz Saadat | Fatemeh Rezaei Tavabe | Nasser Talebbeydokhti | 
16:15 MZ-03-204 بررسی و تحلیل تحقیقات صورت گرفته در زمینه روش¬های مدیریت و بی¬خطرسازی خاکستر زباله¬سوز شهری با تاکید بر تثبیت و جامدسازی محمدرضا گسکین تبریزی | رضا مکنون | تقی عبادی | مرتضی نیکروان | 
هیئت رئیسه دکتر نادر مختارانی | دکتر بیتا آیتی | دکتر حسن افشین | دکتر الهام قندی |